Zajištěné fondy

Jde o fondy, které slibují garanci investované částky a zajímavý výnos. Problémem však je, že jde hlavně o marketingovou strategii. Znalost konstrukce takového fondu nám pomůže odhalit, kde jsou rizika.

V podstatě podobně fungují nejrůznější strukturované produkty, které v sobě obsahují vlastnosti klasického cenného papíru a finančního derivátu - například jednorázové životní pojištění. Podobně fungují třeba i investiční certifikáty. Ovšem v rámci životního pojištění je to větší peklo.

Jaké jsou parametry zajištěných fondů?

  • Mají určitou splatnost narozdíl od klasických podílových fondů
  • Mají upisovací období (zhruba několik týdnů nebo měsíců)
  • K datu splatnosti je zajištěna výplata investované částky (buď celých 100%, nebo např 95% nebo 90%)
  • Slibují výnos do splatnosti
  • Před splatností lze z této investice vystoupit, ale za aktuální cenu podkladového aktiva, která může být nižší než zajištěná hodnota. Bývá také často účtován výstupní poplatek.

Jak fungují zajištěné fondy?

Zajištěné fondy fungují na principu kombinace nákupu dluhopisu a investice do rizikových aktiv.

Dluhopis má určitý výnos do splatnosti = dejme tomu 15% za 5 let. To zjednodušeně znamená, že nás při emisi bude takový dluhopis stát o 15% méně a těchto 15% můžeme rizikově investovat.

Obvykle se jedná o investice do finančních derivátů (např. opcí), které při malé investici umožňují díky pákovému efektu vyšší výnos.

Jaká jsou rizika zajištěných fondů?

Běžný investor nedokáže prohlédnout, jak se takové složitější konstrukce mohou chovat a jaká by mohla být jejich férová cena. To znamená, jak velký zisk je zakalkulován v parametrech produktu pro emitenta takového produktu.  Zajištěné produkty totiž sledují pouze ceny podkladových aktiv a investor tak nedosáhne např. na dividendy z podkladových akcií, které v podstatě ponechává emitentovi (nebo investiční společnosti).

Zajištěné fondy (nebo podobné strukturované produkty) se díky marketingovému důrazu na "garanci" velmi dobře prodávají. Jenže investor může být nakonec při poklesu podkladového aktiva na zajištěnou hodnotu bez výnosu. Při započtení inflace je pak výsledkem nula nula nic.