Fondy krátkodobých investic

Fondy velmi krátkodobých investic

Jde o velmi konzervativní fondy, které nakupují hlavně krátkodobé státní dluhopisy, resp. státní pokladniční poukázky.

  • Dříve se označovaly jako fondy peněžního trhu.
  • Průměrná doba do splatnosti může být max. 1,5 roku.
  • Jejich výnosy zhruba kopírují inflaci.

Fondy peněžního trhu

Jde o ultrakonzervativní fondy, jejich průměrná splatnost portfolia je max. 6 měsíců.

Pro smysluplnou investici běžného investora nemají velký význam. Na tuto dobu je lépe využít spořící účty nebo termínované vklady.