Fondy životního cyklu

...aneb life-cycle funds...

Tyto fondy vycházejí z principu kopírování životního cyklu investora. Jejich podstatou je, že se zkracujícím se investičním horizontem by měl investor méně riskovat. Proto dochází ke konci investičního horizontu k přesunu investice z akcií do dluhopisů.

Cílem těchto fondů je postupně snížit riziko, že například těsně před odchodem do penze přijdeme o podstatnou část peněz. Cílem tedy není maximalizace výnosu.

Problémem ovšem je, že i v době, kdy budeme chtít čerpat rentu z našeho portfolia, budeme chtít, aby hodnota našeho kapitálu zbytečně neklesala. Musíme počítat s tím, že doba čerpání renty může být zhruba 20 až 30 let, což je hodně dlouho.

Fondy životního cyklu vycházejí z tzv. teorie lidského kapitálu, který je definován jako současná hodnota budoucích příjmů. Na začátku své kariéry nemáme téměř žádný finanční kapitál, ale spoustu našeho lidského, který přeměňujeme postupem času na finanční. Lidský kapitál je v této teorii vnímán jako dluhopis. To znamená, že na začátku kariéry investujeme do akcií a postupně se naše portfolio přesouvá do dluhopisů.

Existuje řada způsobů, jakým způsobem nastavit konkrétní poměry akciové a dluhopisové složky. V typizovaných produktech nalezneme zjednodušující řešení, kdy k tomuto přesouvání dochází zhruba 10 let před koncem investičního horizontu. Vše probíhá automaticky bez nutnosti jakéhokoliv zásahu investora.