Smíšené fondy a fondy fondů

Smíšené fondy

Smíšené fondy obsahují akcie, dluhopisy a další třídy aktiv.

Jsou určeny pro určité druhy klientů podle jejich investičního profilu a jsou sestaveny jako typizovaná portfolia pro tuto klientelu.

Jejich výhodou je jednoduché použití (prodej). Nevýhodou je však jejich malá čitelnost a nákladovost.

Obvykle se řeší v následujících balíčcích:

  • Konzervativní portfolio
    Podíl rizikové složky (tedy akcií, komodit nebo nemovitostních investic) je do 35% hodnoty portfolia.
  • Vyvážené (balancované) portfolio
    Podíl rizikové složky je cca 35% až 65%.
  • Dynamické (agresivní) portfolio
    Podíl rizikové složky je nad 65%.

Fondy fondů

Podle směrnice UCITS (vydaná Evropským parlamentem, která řeší předpisy pro kolektivní investování) v podstatě neexistují a nelze je zakládat.

V praxi se jedná podobně jako u smíšených fondů v podstatě o typizovaná investiční portfolia. Problémem u tohoto typu portfolií jsou často zvýšené náklady - náklady podkladových fondů a náklady zastřešujícího fondu.