Dluhopisové fondy

Dluhopisový fond by měl do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu investovat min. 80% majetku.

Zbylých 20% může investovat do příbuzných aktiv, např. konvertibilních dluhopisů.

Pokud je více, měl by být označen jako smíšený.

Dluhopisové fondy

 • Fondy státních dluhopisů
  Investuje min. 80% majetku do státních dluhopisů.
 • Fondy korporátních dluhopisů
  Investuje do dluhopisů vydaných firmami.
 • Fondy rizikových korporátních dluhopisů
  Jsou označovány jako dluhopisy s vysokým výnosem (high-yield) nebo tzv. prašivé dluhopisy (junk bonds).
 • Dluhopisy států a firem z rozvíjejících se zemí
  Tzv. dluhopisy emerging markets.

Rizika dluhopisových fondů

KREDITNÍ RIZIKO = Je riziko nesplácení vydaného dluhopisu jeho emitentem (emitent = ten, kdo jej vydal a kdo dluží).

 

ÚROKOVÉ RIZIKO = Riziko vyplývající z kolísání cen v závislosti na pohybu úrokových sazeb. Citlivost na změny sazeb roste s dobou splatnosti dluhopisu. Míru úrokového rizika udává tzv. durace.

 

DURACE = Jde o číslo, které přibližně vyjadřuje, o kolik % se změní cena dluhopisu při skokové změně výnosu o 1%. Durace se průměrem stanovuje i pro celé dluhopisové portfolio.

Pokud v měsíční zprávě fondu (tzv. fact sheet) bude uvedena durace portfolia např. 4, znamená to, že při skokovém růstu úrokových sazeb o 1% by hodnota dluhopisového fondu poklesla přibližně o 4%.

Durace také zhruba udává průměrnou dobu (v letech), za kterou lze získat příjem z investice.