Konvertibilní dluhopisy

Jde o cenný papír, který v sobě obsahuje vlastnosti dluhopisu a akcie.

Konvertibilní dluhopis má v sobě zabudovanou opci (předkupní právo), která umožňuje držiteli vyměnit jej za akcii emitenta při dopředu sjednaném kursu.

V případě, že se daří akciím emitenta, investor může uplatnit opci a vyměnit konvertibilní dluhopis za akcii, kterou může následně se ziskem prodat.

V případě, že se akciím emitenta nedaří, zůstává mu dluhopis, který pravidelně platí kupon.