Komoditní fondy

Komoditní fondy představují jednoduchou cestu, jak investovat do komodit. Jde však o spekulativní investici, neboť komodity samy o sobě nepřinášejí žádný úrok nebo dividendy, ale spekulujeme na růst jejich ceny.

Komoditní fondy nekupují futures kontrakty na komodity, ale obvykle tzv. swapy na komoditní indexy. Jde o finanční derivát, kdy se v budoucnu finančně vypořádají rozdíly v cenách podkladového aktiva, nikoliv tedy nominální částky. Slouží k zajištění rizik při obchodování s komoditami, zejména rizika výrazné změny ceny komodity na trhu.

 

VÝHODOU investice do komodit (a komoditních fondů) je zejména nízká korelace s ostatními druhy aktiv.

 

NEVÝHODOU je jejich spekulativní charakter, neexistence pravidelných výnosů a významný vliv sezónnosti.