Zajištění majetku a příjmů

...není nutné vždycky uzavírat pojištění. Zjistěte, jak na to...

Není nutné vždy uzavírat pojištění

Na většinu nešťastných událostí v životě je možné se připravit a zabránit tak finančním ztrátám. Ať už jde o dlouhodobou nemoc, úraz nebo ztrátu či poškození majetku, vždy má tato událost významný dopad na další kvalitu Vašeho života i Vašich blízkých.

 Není však vždy nutné uzavírat pojištění.

Rozdíl mezi zajištěním a pojištěním

Je rozdíl mezi pojištěním a zajištěním. Je důležité se zajistit proti tomu, aby nás nějaká katastrofa dramaticky finančně  nezasáhla. Jednou z forem takového zajištění je náš vlastní majetek a finanční rezerva. Postupně budujeme svůj majetek a jsme tak stále méně a méně závislí na našem příjmu. Kvůli zajištění tedy není nutné ihned uzavírat pojištění.

Pokud však nemáme takový majetek a finanční rezervu k dispozici, je rozumné jej systematicky začít budovat a do té doby uzavřít pojištění, které kryje rizika fatálních ztrát.

 

Při uzavírání pojištění pak platí jedno základní pravidlo: 

NEPOJIŠŤUJME NESMYSLY -  Pojistky by nám měly sloužit k tomu, aby nám pomáhaly v situacích, které bychom sami finančně nezvládli.

Optimální pojištění

 

Mějte pojištěna jen ta rizika, která byste sami finančně nezvládli.

Pokud Vám vyhoří dům, může Vás to ekonomicky ohrozit. Jestli Vám ale někdo jen rozbije okno, zvládnete to vyřešit sami. Stejně je tomu i u životních pojistek. Když někdo po těžké autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy v řádu stovek tisíc až milionů korun. Řada lidí však má pojištěny drobné úrazy nebo ztrátu příjmu z důvodu krátkodobé nemoci. Proti těmto rizikům se můžeme lépe zajistit vlastní finanční rezervou. Taková pojistka Vám pouze vytahuje peníze z kapsy.

Splnění našich cílů je závislé na našich zdrojích. Našimi zdroji jsou náš majetek a příjmy. Pokud bychom například přišli o příjem třeba z důvodu invalidity, neseme riziko, že nebudeme schopni splatit hypoteční úvěr.

Optimální pojištění by mělo být vždy přizpůsobené Vaší aktuální životní situaci. Proto je potřeba při jakékoliv změně Vaší situace zvážit, zda daná pojistka kryje stále to, co je třeba.

Samostatnou kapitolou jsou pak pojistky, které v sobě obsahují "spořící" složku, přestože se o žádné spoření nejedná.

Obecně - pojistky jsou určeny ke krytí rizik, pro investice slouží jiné produkty. Zjistěte, proč neinvestovat přes životní pojištění.

O co se zajímat v případě pojištění?

 • SMYSL POJIŠTĚNÍ, JEHO POTŘEBNOST
  Pojištění by mělo zabránit finanční katastrofě, kterou bychom sami nezvládli. Optimální pojištění tedy respektuje Vaši aktuální životní situaci a ochrání Vás proti událostem, na které nestačí Vaše finanční likvidní rezerva.
 • CENA
  Pojištění by nemělo být drahé. Nevybírejme však životní pojištění primárně podle ceny, ale podle smyslu. Zároveň však není nutné pojišťovat veškerá životní rizika, ale pouze ta nejpodstatnější. Malá rizika nemají finanční význam a pojištění drobných škod je ve vztahu k pojistnému plnění příliš drahé.
 • FLEXIBILITA POJISTKY
  Pojistka by měla umožňovat pojistit pouze ta rizika, která se nás v daný okamžik týkají a nenutí nás k současnému sjednání nepotřebných pojištění. Pojištění je sice dlouhodobá záležitost, ale pojistné produkty se neustále vyvíjejí a měli bychom mít možnost pružně reagovat na budoucí změnu v našich rodinných, zdravotních nebo finančních poměrech.

Jaká rizika je nejdůležitější mít zajištěna?

 • ZTRÁTA NAŠICH PŘÍJMŮ
  Ty nejzávažnější problémy znemožňující nám dále aktivně vydělávat, mají statisticky původ převážně v nemocech. Pohlídejte si, abyste měli ošetřena pojistná rizika "z jakýchkoliv příčin", tedy úrazem i nemocí.
 • smrt (z jakýchkoliv příčin) - pokud máte dluhy nebo jsou na Vás závislí další lidé
 • invalidita v důsledku úrazu i nemoci (minimálně od 2. stupně)
 • trvalé následky úrazu
 • závažná onemocnění (věnujte zvýšenou pozornost pojistným podmínkám, a to nejen u tohoto rizika)
 • dlouhodobý úraz nebo nemoc, pracovní neschopnost
 • ztráta práce - je vhodné mít k dispozici fin. rezervu ve výši min. 6ti násobku měsíčních výdajů, optimálně zhruba 12ti násobku
 • ZTRÁTA MAJETKU
 • ztráta domu nebo bytu (např. v důsledku živelné události)
 • ztráta vybavení domu nebo bytu (např. požárem)
 • ztráta auta nebo jiného majetku (např. krádeží)
 • ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, KTERÝCH SE DOPUSTÍME
 • v běžném občanském životě vůči ostatním
 • vůči zaměstnavateli
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU NEBO DLOUHODOBÁ NEMOC NAŠICH DĚTÍ
 • rodině se zvýší výdaje na léčbu nebo zdravotní pomůcky
 • rodině se sníží příjmy, pokud bude třeba se o dítě starat
 • může se stát, že dítě si nikdy nebude moci vydělávat
 • JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ
  Při plánování dovolených nebo jiných cest je rozumné pořídit si cestovní pojištění. Klikněte na tlačítko v pravo a mrkněte se na online porovnání cestovního pojištění napříč trhem:

JAK POSTUPOVAT PŘI SJEDNÁNÍ POJISTKY

 • 1
  Vybrat důležitá pojistná rizika
  Nepojišťujme zbytečnosti. Optimální pojistka kryje za stokoruny milionové částky. Špatná pojistka kryje za tisíce statisícové částky, případně nekryje téměř nic. I to se stává...
 • 2
  Určit správnou a optimální výši pojistných částek těchto rizik
  Raději se poraďte alespoň se dvěma pojišťovacími specialisty, abyste měli jistotu, že se v navrhovaném řešení shodují. Dobré informace můžete získat také v knize Dušana Šídla Život jako riziko.
 • 3
  Vybrat nejvhodnější pojišťovnu a produkt
  Zkontrolovat si rozsah pojištění, výluky z pojistného plnění a čekací (karenční) doby podle pojistných podmínek konkrétní pojišťovny a konkrétního pojistného produktu. U jednotlivých rizik je nutné také vědět, jak pojišťovna postupuje v případě pojistného plnění (například. u invalidity apod.).
 • Nejdůležitější jsou pojistné podmínky
  Při posuzování pojištění jde o nejdůležitější dokument pojistné smlouvy. Pokud už se něco stane, je vlastně úplně jedno, kolik zaplatíte na nejrůznějších poplatcích a jakou máte slevu. Důležité bude, jestli dostanete takové peníze, se kterými jste při uzavírání smlouvy počítali.
 • 4
  Pravidelně kontrolovat pojistku (minimálně vždy při změně životní situace)
  Vše se mění, Váš život i možnosti na pojistném i finančním trhu. Je rozumné jednou za čas nechat svou pojistku zkontrolovat, abyste měli jistotu, že je vše v pořádku (opět alespoň ze dvou zdrojů) a neplatíte za něco zbytečně.
 • 5
  Pozor na investiční životní pojištění
  Pojistka má primárně krýt pojistná rizika. Investování prostřednictvím pojištění je nevhodné z důvodu velmi vysokých nákladů. Na trhu je nepřeberná škála pojistných produktů a stává se, že některé investiční životní pojistky kryjí rizika za rozumnou cenu a svými parametry vycházejí lépe než čistě rizikové pojistky. Investiční část je pak nízká a lze ji brát jako nutné zlo nebo případný bonus. Naopak vhodné je v případech, kdy na pojistku přispívá zaměstnavatel. Zde má možnost, vzhledem k legislativním podmínkám, ušetřit na odvodech sociálního i zdravotního pojištění (a to jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance) a na dani z příjmu zaměstnance. Pro firmu je to daňově uznatelný náklad.