Financování nemovitostí

...jak to zvládnout bezpečně...

VYZKOUŠEJTE SLUŽBY ZDARMA

Bezpečná hypotéka

Financování nemovitosti představuje závažné finanční rozhodnutí, které má dlouhodobý dopad. Celý proces je poměrně náročný na čas, administrativu a znalost informací.

Se mnou máte možnost projít tímto procesem bezpečně a s co nejnižší psychickou, časovou a administrativní zátěží.

Ušetřete na hypotéce

Hypotéka není jen o úrokové sazbě. Důležité je, kolik peněz skutečně zaplatíte. Banky Vám ve skutečnosti prodají i další skryté produkty, které nepotřebujete.

Na finančním trhu působíme již od roku 1995. Můžete využít naše znalosti a kontakty, kdy pro Vás najdeme nejvhodnější řešení.

Dejte nám vědět, co chcete financovat a zajistíme pro Vás nejvhodnější řešení.

Hledám nemovitost

Stále nemůžete najít vhodnou nemovitost? 

Naši spolupracující zkušení realitní makléři Vám vyhledají nemovitost i v neveřejných nabídkách, které nenajdete na realitních serverech.

Dejte nám vědět, co přesně hledáte a pošleme Vám nabídky vhodných nemovitostí z celé ČR.

Tipy k financování nemovitostí

Koupě nemovitosti představuje velké finanční rozhodnutí.

Není to ale koupě rohlíků. Čeká Vás spousta nástrah ať už přímo v samotné nemovitosti, ve způsobu financování nebo smlouvách.

Stáhněte si zdarma tipy, které Vám pomohou vyhnout se velkým finančním ztrátám.

Pořízení nemovitosti ať už pro vlastní bydlení nebo pro komerční účely představuje závažné finanční rozhodnutí, které nás ovlivní na mnoho let dopředu.

Nestačí jen obejít několik bank a porovnat si nejnižší úrokovou sazbu, ale je nutné vědět, zda daná banka a její produkt dokáže vyřešit naši konkrétní situaci. Typicky pak klient pod dojmem nízké úrokové sazby zjistí, že součástí hypotečního úvěru je celá řada dalších produktů (účet, pojištění, platební karta apod.) a nejrůznější poplatky. Teprve v průběhu vyřizování hypotéky pak zjišťuje, že celý proces není jednoduchý a vyžaduje znalosti, týkající se posouzení kupních či jiných smluv souvisejících s toky peněz a převodu majetku. Může se také výběrem nevhodné banky nebo produktu dostat do problémů při platbách svým dodavatelům například při výstavbě nemovitosti.

 

Financování vlastního bydlení

Vlastní bydlení patří k jedné ze základních potřeb každého člověka. Jde však také o významné finanční rozhodnutí, které je třeba pečlivě naplánovat a připravit. Půjčky, které slouží k pořízení vlastního bydlení lze obecně považovat za tzv. dobré půjčky. Umožňují nám pořídit si vlastní byt nebo dům dříve, než bychom na něj našetřili.

Důležité je ovšem vidět takovou investici v souvislostech. Na pořízení vlastního bydlení se ve většině případů vyplatí vzít si hypotéku (příp. jiný druh účelového úvěru, např. ze stavebního spoření) a vlastní peníze vhodně investovat v souladu s našimi cíli.

Pokud investice vlastních peněz směřuje do produktů, u kterých se dá očekávat vyšší dlouhodobé zhodnocení než kolik činí úrok z půjčky, lze o takovém dluhu obecně říci, že se jedná o dobrý dluh.

 

Tento parametr je samozřejmě zjednodušený a vždy je potřeba přihlédnout ke všem relevantním informacím souvisejících s konkrétní půjčkou nebo investicí.

Jistota, že máte nejvýhodnější podmínky a řešíte svou situaci inteligentně, Vám ušetří spoustu času a peněz, které můžete využít jinak a lépe.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je specifický tím, že jako zajištění proti schopnosti splácet je podmíněn zástavním právem finanční instituce k nemovitosti. Nemusí se přitom jednat o nemovitost, kterou chcete koupit. Zároveň je tento způsob financování v naprosté většině případů nejlevnější. Je třeba jej ale umět realizovat inteligentně.

Hypoteční úvěr je jako takový ze zákona považován až v okamžiku vzniku právních účinků zástavního práva. Není však omezen z hlediska účelu, na který je využit.

Hypoteční úvěry jsou tedy:

 • účelové - slouží pro financování bydlení
 • neúčelové - mohou být využity i pro jiný účel než bydlení (jsou obvykle nazývány jako americká hypotéka).

Zpravidla je třeba mít část vlastních prostředků (cca 10-20% z ceny nemovitosti) a zbytek uhradí banka, které pak půjčku splácíme po sjednanou dobu, obvykle 10-30 let.

Nejsou výjimkou ani hypotéky na celou hodnotu nemovitosti, tj. nemusíte mít žádné vlastní prostředky (do 11/2016). Počítejte ovšem s tím, že pro Vás tato půjčka bude dražší. Financování celého investičního záměru je možné z více zdrojů (např. kombinací hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření), nicméně je nutné kalkulovat s omezením, které bude určovat maximální výši úvěru v poměru k zastavované nemovitosti (tzv. LTV - Loan to Value) zhruba na 90%. Prakticky to znamená, že budete muset mít minimálně 10% vlastních zdrojů, což je i rozumné.

Z hlediska způsobu splácení se můžeme setkat s hypotečními úvěry, kdy jsou splátky:

 • anuitní - po celou dobu úvěru splácíte stejnou částku, přičemž se v průběhu času mění poměr výše úroku a jistiny ve splátce (na začátku splácíte větší část úroku a nižší část jistiny)
 • progresivní - splátky se v průběhu času zvyšují
 • degresivní - splátky se v průběhu času snižují

 

Pozor na zjednodušené porovnávání nabídek jen podle úrokové sazby

Neexistuje nejlepší univerzální banka. Existuje jen optimální řešení a konkrétní situaci.

Pro výběr konkrétní banky je nutné vzít v úvahu Vaši celkovou situaci, tj. k jakému účelu má financování sloužit (nákup nemovitosti, výstavba, rekonstrukce, vypořádání majetku, apod.), jaké jsou Vaše příjmy a závazky, podoba kupních smluv a předpokládaných peněžních toků, zástavy na nemovitostech, informace z katastru nemovitostí a řada dalších věcí. Setkávám se s tím, že klient, ovlivněn emocemi, podepisuje rezervační smlouvu, skládá zálohu na kupní cenu a nemá ošetřena veškerá právní a procesní rizika, která s daným případem souvisejí a mohou nastat. Pak se dostává do situace, kdy je právně zavázán např. rezervační nebo kupní smlouvou, chybným ustanovením ve smlouvě o rozdělení majetku apod., ale banka mu neposkytne úvěr nebo jej podmiňuje doložením dalších podkladů. Z uzavřených smluv pak pro něj vyplývají nepříjemné sankce, prodlužování termínu pro realizaci a případně neschopnost dotažení případu do konce. Doporučuji předem konzultovat Váš záměr  s hypotečním specialistou, abyste takovým problémům a zvýšeným nákladům předešli.

Pokud budete porovnávat jednotlivé nabídky bank mezi sebou, pozor na porovnávání pouze podle výše úrokové sazby. Kromě výše uvedených věcí Vás pak mohou nepříjemně překvapit nejrůznější poplatky a doplňkové služby jako pojištění, založení účtu, kreditní karty apod., které mohou úvěr významně prodražit.

Velký rozdíl v celkových nákladech na hypotéku může také způsobit rozdílná metodika bank při odlišném způsobu výpočtu úroku. Pokud Vaše banka počítá úroky podle francouzského standardu (ACT/360 nebo ACT/365; kdy ACT = skutečný počet dnů v aktuálním měsíci), vyjde Vás celkový úrok dráž než při tzv. německém standardu 30E/360. Přestože porovnáváte pouze úrokovou sazbu, způsob výpočtu úroku má významný vliv na to, kolik celkem zaplatíte navíc. Vždy se raději dívejte na skutečnou výši splátky a všech poplatků a souvisejících plateb než pouze na úrokovou sazbu, která neříká vše o celkových nákladech na úvěr (což vyjadřuje spíše tzv. RPSN - roční procentní sazba nákladů - bohužel jsme ale byli svědky i toho, kdy finanční instituce tento údaj uváděly zkresleně).

Důležité je umět si spočítat tzv. efektivní úrok, který pak lze použít pro relevantní srovnání jednotlivých nabídek a vědět, u které banky je reálné Váš záměr financovat.

Refinancujete?

Pokud se již blíží termín fixace úrokové sazby na Vašem původním úvěru, obvykle máte v úvěrové smlouvě sjednáno, že Vám Vaše banka v určitém termínu (1-2 měsíce předem) navrhne novou výši úrokové sazby. K datu fixace pak máte možnost tuto nabídku buď přijmout nebo si na trhu najít výhodnější financování.

Obvyklý postup Vaší banky bude nejspíše následující:

 • pošle Vám dodatek k Vaší úvěrové smlouvě, kde Vám navrhne novou úrokovou sazbu pro různou délku její fixace
 • pokud s nabídkou nesouhlasíte, písemně bance oznámíte svůj nesouhlas
 • zároveň s ní zkusíte jednat o výhodnější nabídce a potvrdíte si, že je to jejich konečná nabídka
 • pokud následně buď sami nebo prostřednictvím Vašeho finančního poradce oslovíte další banky a najdete výhodnější řešení na trhu, dáte písemně Vaší bance na vědomí, že k datu fixace celý úvěr splatíte (a požádáte o souhlas se splacením, vyčíslení zůstatku úvěru k datu fixace a závazek banky, že po obdržení úhrady bude zrušeno její zástavní právo k nemovitosti).
 • zde obvykle nastává tzv. retenční proces banky, kdy se Vás bude snažit dostat pod jakoukoliv záminkou na pobočku (např. kvůli podpisu formuláře, který je podmínkou udělení výše uvedeného souhlasu - přičemž nic takového není v úvěrové smlouvě uvedeno).
 • Jakmile se dostavíte na pobočku, Vaše banka se Vás bude snažit přesvědčit o tom, abyste u ní zůstali a zřejmě i dorovná úrokovou sazbu podle Vaší nejvýjhodnější nabídky.

Považujete takový postup ze strany Vaší banky za férový? Proč Vám, jakožto stávajícímu klientovi, který dlouhodobě řádně splácí a často i využívá řadu dalších jejích produktů, rovnou nenabídne tu nejvýhodnější sazbu?

 

Úvěry ze stavebního spoření

Pro doplňkové financování nemovitosti případně u nižších částek úvěrů je možné také využít úvěry ze stavebního spoření (např. financování zůstatku do 100% požadované částky investičního záměru; v některých případech také není nutné zajištění nemovitostí apod.)

Volba tohoto řešení vždy závisí na Vaší konkrétní situaci.

Financování nájemní nemovitosti

Jednou z možností zajištění pasivního příjmu je pořízení nemovitosti, kterou budeme pronajímat. Financování je možné řešit také formou hypotečního úvěru na jehož splácení můžeme použít příjmy z budoucího nájmu. Počítejme však s tím, že jako u jakékoliv investice je třeba si připravit plán, zohledňující naše cíle, rentabilitu investice a počítat s možnými riziky.

Financující banka po Vás bude chtít doložit, jakým způsobem bude úvěr splácen (Vaše současné příjmy a budoucí příjmy z nájmu - podložené např. nájemní smlouvou). Bude také požadovat Vaši finanční spoluúčast na investici, tj. měli byste mít vlastní peníze na část kupní ceny (obvykle cca 30%, ale jsou banky, kterým stačí i např. 10%).

Inteligentní financování nemovitostí

Při návštěvě banky počítejte s tím, že uslyšíte, že má pro Vás nejlepší podmínky. Není tomu tak.

Ve skutečnosti neexistuje nejlepší banka nebo produkt. Je pouze nejlepší řešení Vašeho záměru, které je potřeba umět na trhu vybrat.

V průběhu času dochází k neustálým změnám a akcím v bankovních produktech. Některé banky mohou mít aktuálně výhodné podmínky pro plovoucí sazbu, prodlouženou dobu fixace za zajímavou úrokovou sazbu, výhodnější podmínky pro živnostníky nebo malé a střední firmy, úvěry bez poplatků, úvěry bez nutnosti dokládání příjmu apod.

 • Věnujte pozornost veškerým možnostem na trhu
  Neexistuje jedna nejlepší banka. Existuje pouze nejlepší řešení pro Vaši situaci.
 • Banku a konkrétní produkt vybírejte pečlivě s ohledem na účel financování
  Je velký rozdíl ve financování hotové nemovitosti a té, která se teprve staví. Je například velmi důležité pohlídat si podmínky průběžného financování výstavby (uvolňování peněz z banky), abyste se nedostali do problémů s platbou dodavatelům.
 • Pozor na další skryté produkty
  Banka Vám bude chtít v rámci hypotečního úvěru prodat i další produkty, zejména životní pojištění, pojištění nemovitosti, kreditní kartu apod. Nerozhodujte se tedy pouze na základě nejvýhodnější úrokové sazby, ale zjistěte si veškeré podmínky a poplatky, které s daným produktem souvisejí. Ano, pokud máte úvěr a vlastníte majetek, je rozumné se pojistit proti případným rizikům. Nepočítejte však většinou s tím, že v rámci hypotéky získáte takové pojištění nejvýhodněji a zejména správně nastavené vzhledem k Vaší celkové situaci.
 • Půjčku na bydlení je možné inteligentně zkombinovat s pravidelným investováním
  Vycházejte z toho, kolik volných peněz Vám měsíčně zbývá a lze je využít na splácení hypotéky. V případě, že je úroková sazba úvěru nižší než úrok, který nám přináší investice, je vhodné prodloužit dobu splácení úvěru (sníží se měsíční splátka úvěru) a volné prostředky pravidelně investovat. V čase nám klesá hodnota dlužného úvěru a roste investice, přičemž v určitý moment máme k dispozici peníze, kterými můžeme třeba splatit zůstatek hypotéky. Toto řešení je ale potřeba vždy správně vyhodnotit vzhledem k Vašim cílům.