Akciové fondy

Akciový fond by měl do akcií investovat min. 80% majetku.

Pokud je to méně, měl by být označen jako smíšený.

Pokud je zaměřen (a takto i označen) na určitý konkrétní region, měl by do tohoto regionu investovat také nejméně 80% majetku.

Zaměření fondu

 • Geografické zaměření
 • globální fondy bez omezení
 • konkrétní region (Severní Amerika, Evropa, Asie, regiony se společnými znaky apod.)

                                   - vyspělé trhy (developed markets) = USA, Severní Amerika, Evropa, Japonsko, Pacifik

                                   - rozvíjející se trhy (emerging markets) = Lat. Amerika, Asie nebo její část, skupiny trhů

                                   - nové trhy (frontier markets) = Blízký východ, severní Afrika, Afrika, Vietnam apod.

 

 • jednotlivé země

 

Jádro inteligetní investice by měly tvořit fondy zaměřené na vyspělé trhy. Následně je možné je doplnit o trhy rozvíjející se.

 • Sektorové zaměření
  Pro klasifikaci odvětví existuje několik systémů. Mezi nejpoužívanější patří GICS (Global Industry Classification Standard):
 • energetika
 • surovina
 • průmysl
 • spotřební zboží základní potřeby
 • spotřební zboží zbytné
 • zdravotnictví
 • finanční služby (včetně realitních firem)
 • informační technologie
 • telekomunikační služby
 • síťová odvětví

Řada investorů dnes odmítá nakupovat akcie firem, které podnikají v eticky sporných oborech (typicky alkohol, tabák, hazardní hry, zbraně apod.). Jde o přístup, který je označován jako etické investování, vycházející ze společenské odpovědnosti firem (SR = social responsibility).

 

 • Zaměření dle tržní kapitalizace firem
  Jde v podstatě o velikost firmy. Tržní kapitalizace je celková tržní hodnota jejích akcií.
 • velké (large caps) - tržní hodnota cca od 10 miliard dolarů
 • střední (mid caps) - tržní hodnota 2 až 10 miliard dolarů
 • malé (small caps) - tržní hodnota cca do 2 miliard dolarů

 

Mezi jednotlivými zaměřeními lze vymyslet řadu dalších variant, které nejsou striktně rozděleny podle výše uvedených kritérií. Může se jednat například o fondy zaměřené na firmy vyrábějící luxusní zboží, těžařské společnosti apod. Marketingovým možnostem se meze nekladou.

Další diverzifikaci fondů můžeme hledat např. v různých měnách, správcích fondu apod.

Co je důležité:

 

Fond by měl mít jasně deklarovanou investiční strategii a měl by uvádět srovnání s odpovídajícím tržním indexem.