Dluhopisy

Co je to dluhopis?

Dluhopis, obligace nebo bond, je cenný papír, který představuje závazek emitenta (vydavatele dluhopisu) vyplatit dlužnou částku (kapitál) a úrokový výnos (kupon).

Dluhopis tedy v sobě obsahuje dvě složky:

kapitálový výnos - ten je dán jeho tržní cenou, která na trhu kolísá. Ceny dluhopisů jsou nepřímo závislé na vývoji úrokových sazeb. Pokud úrokové sazby klesají, rostou tržné ceny dluhopisů a naopak.

úrokový výnos - u běžných dluhopisů s pevným kuponem se tento úrokový výnos neměmí. Existují však také dluhopisy, jejichž kupony se mění v závislsoti na výši krátkodobých úrokových sazeb nebo inflace.

Kde se dluhopisy berou?

Firma, která potřebuje peníze, má možnost si vypůjčit na základě dlužního úpisu - dluhopisu. V současné době v ČR stačí v podstatě splnit formální podmínky a nechat si ČNB schválit emisní podmínky. ČNB však negarantuje kredibilitu firmy, ale jen formální podobu těchto emisních podmínek.

Dluhopisy také vydávají vlády na financování státu, jde tedy o státní dluhopisy, které se považují za nejbezpečnější. Vzpomeňme ale na Řecko, Irsko, Portugalsko - ani státní dluhopisy nemusí být tak bezpečnou investicí. Mají také nejnižší (někdy i záporné) výnosy.

 

Jaká jsou rizika?

Nejzásadnějším rizikem je kreditní riziko emitenta, tedy toho, kdo dluhopis vydal. Důležité je vědět, zda si firma půjčuje na další rozvoj svého podnikání anebo touto půjčkou bude sanovat své dluhy.

V současné době se na trhu s dluhopisy roztrh pytel. Řada firem zřejmě vydává dluhopisy s úmyslem je nikdy nesplatit. Jak jinak si vysvětlit vysoký kuponový výnos, ze kterého podstatnou část dává prodejcům dluhopisů? Slibovaný úrok pak nemůže být investorovi nijak garantován, neboť není ničím fundamentálně podložen.

Za nejbezpečnější bývá obvykle považován státní dluhopis (tedy dluhopis státu, který normálně funguje). Všimněte si, jaký je jeho aktuální úrokový výnos. Firmy pak vydávají dluhopisy, které mají výnos vyšší, protože jsou považovány za méně kredibilní než stát. Tudíž čím vyšší riziková přirážka, tím vyšší i rizikovost firmy, která takový dluhopis vydává. To znamená, že pokud Vám někdo nabízí dluhopis s vysokým výnosem, kupujete si také vyšší riziko.

 

Dluhopisy mohou být také podkladem pro nejrůznější strukturované produkty, které vystavují investiční banky nebo jiné finanční instituce. Může se jednat např. o tzv. svolatelné dluhopisy, dluhopisy s proměnnou úrokovou sazbou nebo konvertibilní dluhopisy. Investory pak lákají na vysoké výnosy. Můžete si být jisti, že takové produkty jsou pak spojeny s vyšími riziky, která nejspíš nejsou na první pohled vidět.

Stejně jako u firemních dluhopisů však není zase tak důležité umět je důkladně analyzovat a oceňovat. Stačí vědět, že emitenti vydávají takové cenné papíry s jediným cílem - získat kapitál za co nejnižší cenu.