Akcie

Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který, který představuje podíl na podnikání společnosti. Vlastník akcie se tak stává podílníkem společnosti. Řada lidí však má tendenci dívat se na akcie jako na předmět finanční spekulace.

Akcionář má právo podílet se na výsledku hospodaření firmy a spolurozhoduje o jejím řízení. Samozřejmě jde o výši jeho podílu, který určuje počet hlasů na valné hromadě firmy.

Některé akcie s sebou nesou i dividendy. Jde o peníze, které firma ze svého zisku rozděluje mezi akcionáře. Zajímejte se tedy i o dividendovou politiku firmy.

Odkud se akcie berou?

Firma, která pro své podnikání potřebuje peníze, má určité možnosti, jak je získat. Může požádat banku o půjčku anebo na svém podnikání zainteresovat další zájemce, kterým prodá část podílu na svém podnikání. Vydá tedy akcie, jakožto majetkové podíly, a nabídne je dalším zájemcům. Na burze cenných papírů s nimi pak může obchodovat kdokoliv.

Hodnota akcií je dána tím, jak akciový trh odhaduje vývoj finanční síly firmy v budoucnu. To znamená, že skutečná (tzv. vnitřní hodnota akcie) se může od tržní hodnoty poměrně zásadně lišit.

 

Jaké je riziko?

Obvykle je riziko investování na akciových trzích chápáno a měřeno tzv. volatilitou - jde o kolísání tržní hodnoty akcie nahoru a dolů. Ve skutečnosti  je však největším rizikem samotný investor a jeho schopnost správně stanovit vnitřní hodnotu akcie. Podle toho určí, zda tržní hodnota této ceně odpovídá, resp. zda je možné takovou akcii nakoupit na trhu levněji, než je její skutečná vnitřní hodnota.Tento rozdíl je tzv. bezpečnostní polštář (s tímto pojmem přišel legendární investor B. Graham).

Samozřejmě je třeba vzít v úvahu řadu dalších parametrů, které se zásadně týkají konkrétní firmy a jejího potenciálu rozvoje v budoucnu.