Pojištění podnikatelských rizik

Zkontrolujte si, zda máte ve firmě ošetřena všechna důležitá rizika.

Na základě detailní analýzy rizik Vám navrhneme komplexní řešení pojistné ochrany pro  Vaši firmu.

Uplatňujeme postupy a zásady risk-managementu a zajišťujeme přípravu a realizaci výběrových řízení na pojistitele.

Jaká mohou být rizika?

 • Základní i katastrofická nebezpečí
 • Přerušení provozu nebo přerušení podnikatelské činnosti
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
  způsobenou provozní činností, vadou výrobku apod.
 • Pojištění věcí nemovitých i movitých
  např. strojů a strojních zařízení, flotil vozidel, pojištění stavební a montážní, pojištění elektroniky, pojištění lodí a letadel, apod.
 • Pojištění přepravy
 • Pojištění managementu firmy
 • Pojištění obcí, měst a územně správních celků
 • Pojištění kulturních a sportovních akcí
 • a řada dalších rizik dle konkrétní činnosti a potřeb Vaší firmy

Co získáte?

 • Inteligentní audit stávajících pojistných smluv
 • Komplexní návrh řešení
 • Realizaci výběrových řízení na pojistitele
 • Spolehlivého a férového partnera