Co je kapitálové životní pojištění?

Kapitálové životní pojištění je v podstatě kombinací pojištění rizika smrti (nebo dožití se určitého věku) a konzervativního investování. V principu je podobné investičnímu životnímu pojištění (rizika + investice), jehož je předchůdcem. Pojistná částka může být pro obě rizika (smrt a dožití) stejná nebo pro každé riziko jiná. Pro případ dožití je vytvářena kapitálová hodnota, která je zhodnocována na základě tzv. technické úrokové míry (TÚM) která je garantovaná. Její maximální sazba je stanovena vyhláškou ČNB. 

TÚM je ale hrubá sazba a z výnosu je třeba platit daně a další poplatky a zároveň vnímat vliv inflace. To vše dělá z kapitálového životního pojištění již přežitý produkt a jeho zhodnocení je plus minus nula. V řadě případů má tak kapitálové životní pojištění "garantovanou ztrátu" - zaplatíte více, než dostanete.

 

V případě starších smluv je třeba vždy individuálně pečlivě posoudit, k jakému účelu má taková smlouva sloužit. Jakýkoliv zásah do ní je třeba dobře propočítat v souvislosti s celkovou Vaší situací a plánem.