Pojištění nemovitosti

...znamená soustředit se na podstatné věci...

Co znamená hodnota nemovitosti?

Víte, kolik peněz dostanete od pojišťovny, pokud se něco stane s Vaším domem? Lidé často slyší na to, že jim někdo nabídne úsporu na platbě pojistného. Dávejte pozor – u pojištění nemovitosti je třeba vědět, že existují 3 základní hodnoty Vaší nemovitosti:

 • TRŽNÍ HODNOTA
  To je cena, za kterou byste mohli svou nemovitost prodat. Můžete ji zjistit například u místní realitní kanceláře.
 • NOVÁ HODNOTA
  To je cena, za kterou byste na původním pozemku postavili novou podobnou nemovitost (a v současných cenách).
 • POJISTNÁ HODNOTA
  Říká se jí pojistná částka. To je hodnota, na kterou máte svou nemovitost pojištěnou. Dejte si pozor na to, abyste neměli nemovitost podpojištěnou nebo naopak přepojištěnou (přečetě si o tom níže).

Co je důležité?

Pojistná hodnota by měla co nejvíce odpovídat hodnotě majetku – v tomto případě nové hodnotě.

Naprostá většina pojistných produktů na trhu obsahuje ustanovení, že pojišťovna nenese odpovědnost za určení pojistné částky - tu si na vlastní riziko stanovuje klient. Pokud pojistnou částku (hodnotu nemovitosti) nestanovíte správně a pravidelně ji neaktualizujete, vystavujete se riziku tzv. podpojištění.

Co se stane, když dojde na nějakou pojistnou událost a likvidátor Vám sdělí nemilou zprávu:

PODPOJIŠTĚNO? Pojišťovna Vám v tom případě bude krátit pojistné plnění v takovém poměru, v jakém je pojistná částka ke správně stanovené hodnotě majetku.

Co naopak znamená PŘEPOJIŠTĚNÍ? Máte pojistnou částku nastavenu na hodnotu vyšší než je hodnota majetku. Pojišťovna Vám v případě pojistné události vyplatí maximálně tolik, kolik je skutečná hodnota nemovitosti. V tom případě tedy platíte za pojistku zbytečně moc.

Ukažme si to na příkladu, kdy by například dům smetla povodeň (byl by celý zničen):

V tomto konkrétním případě je názorně vidět nutnost pravidelné revize pojistek. V případě podpojištění o 25% dostanete peníze, které Vám pokryjí cca 60% nové hodnoty nemovitosti. Jednoduše řečeno, podobný nový dům za ně nepostavíte. Tedy v tomto případě rozdíl na pojistném ve výši 1.000 Kč ročně (zhruba 80 Kč/měsíčně) Vám ušetří doslova miliony.

A další důležité informace:

 • Pojistné plnění v tomto případě dostanete pouze v případě, že máte sjednáno pojištění rizika povodně. Často mají lidé sjednáno pouze základní pojištění nemovitosti (požár, úder blesku, výbuch, pád letadla), mezi něž se povodeň u většiny pojišťoven neřadí. Je třeba si je připojistit stejně jako další rizika, která Váš majetek mohou ohrozit (například vandalismus, záplavu apod.).

Pozor! Je rozdíl mezi povodní a záplavou. Povodní se rozumí „vytopení“ vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich břehy protrhla. Záplava nastane v případě, když se voda šíří z jiných příčin než u povodně – např. při průtrži mračen, prudkém tání sněhu, kdy si voda najde odtok přes Váš pozemek nebo dům.

 • Pokud nemáte sjednáno pojištění domácnosti, vše, co bylo uvnitř domu (vybavení, elektronika atd.) Vám nikdo nenahradí.

Výše uvedený princip obecně platí pro jakékoliv další pojištění majetku, např. automobilu.