Inteligentní investiční plán

...znamená soustředit se na podstatné věci...

Jak to funguje?

 • Cíle
  Vycházejte ze svých finančních cílů (tj. cílů, které se pořizují za peníze). Typicky se jedná například o peníze na studia dětí, nákup nemovitosti nebo peníze na Vaši rentu (finanční nezávislost).

Přemýšlejte o Vašich cílech ve struktuře:

                              1) CO CHCI?                      (jaký konkrétní cíl máte)

                                   například: "Chci mít peníze na hezký důchod", "Chci mít peníze na studia svých dětí", ...

                              2) KDY TO CHCI?           (kdy byste chtěli dosáhnout svého cíle?

                                   například: ihned, za 5 ,10, 15 let...

                              3) KOLIK TO BUDE STÁT?

 • Zdroje
  Abyste dosáhli cílů, musíte k tomu mít nějaké zdroje. Těmi jsou:

                              1) Rozdíl mezi Vašimi příjmy a výdaji (cashflow)

                              2) Váš majetek

                              3) Vaše firma, pokud podnikáte

 • Jak se ochránit před riziky

Aby Vás nepředvídatelná událost nezastihla nepřipravené, je nutné se zajistit proti rizikům ztráty Vašich příjmů a majetku. Není však nutné vždy uzavírat pojištění.       

 • Výběr způsobu řešení

Teprve když máte jasno v tom, čeho a kdy chcete dosáhnout, můžete přistoupit k výběru konkrétních nástrojů a produktů.  

Co udělat?

 • Kontrola stávajícího řešení
  Zkontrolujte si, zda Vaše finanční produkty odpovídají tomu, čeho chcete dosáhnout. Tedy jestli máte v pořádku zdroje.
 • Zajištění rizik
  Zjistěte, zda jste dostatečně ochráněni proti fatálním rizikům, které mohou nastat.
 • Případná úprava nebo změna řešení
  Pokud je třeba, upravte stávající řešení, zajistěte potřebná rizika a nastavte další kroky k dosažení svých cílů. Jestliže například zjistíte, že Vaše stávající řešení Vám zajistí rentu pouze z poloviny, bude potřeba buď jinak pracovat se zdroji, které máte, nebo najít nové řešení. Zde se vyplatí konzultace s odborníkem (raději minimálně se dvěma, pro zajištění více informací k Vašemu rozhodování).