Co je rizikové pojištění?

U tohoto druhu pojištění si kupujete jistotu, že v případě nepříjemné životní situace Vám pojišťovna vyplatí peníze. Tedy nespoříte ani neinvestujete – k tomu slouží jiné produkty. Po uplynutí pojistné doby toto pojištění zaniká.

Rizikové životní pojištění kryje zejména riziko smrti z jakýchkoliv příčin.

Pojištění je možno sjednat na pevnou pojistnou částku, tzn. po celou dobu pojistné doby Vám bude v případě pojistné události vyplacena tato částka – jinými slovy, po celou dobu pojistné doby máte stále stejnou pojistnou ochranu. Často je využíváno pro zajištění osob, které jsou na Vás finančně závislé.

Pojištění s klesající pojistnou částkou se nejvíce využívá v případech, kdy splácíte nějaký úvěr a potřeba pojistné ochrany tudíž v čase klesá (úvěr splácíte a dlužíte tak stále méně). Toto pojištění je pak také na rozdíl od pojištění s pevnou pojistnou částkou levnější.

 

Základní pojištění je možné rozšířit o další pojistnou ochranu například na rizika:

  • Invalidity (z jakýchkoliv příčin; min. od 2. stupně invalidity)
  • Trvalých následků úrazu (s progresí)
  • Závažných onemocnění
  • Pracovní neschopnosti