Nákladovost pojištění, poplatky, indexy

Při výběru vhodného pojištění je stejně jako u ostatních finančních produktů potřeba zjistit, zda konkrétní produkt splňuje základní požadavky (zejména, a to zdůrazňuji - krytí pojistných rizik) a dále, jaká je jeho skutečná nákladovost.

Například investiční životní pojištění je velmi náročné na poplatky a běžný klient prakticky nemá možnost, jak je rozklíčovat. V současné době existují některé základní metodiky, jakým způsobem je možno nákladovost a případně další paramtery pojištění vyjádřit.

 • TANK (Typická absolutní nákladovost konstrukce) = (všechny poplatky) / (budoucí hodnota ideální investice)
  Ukazatel nákladovosti použitelný v podstatě na jakýkoliv finanční produkt. Vyjadřuje, o kolik peněz v % budu mít s daným produktem na konci investičního horizontu méně v porovnání s výkonností daného trhu. Jde pouze o orientační ukazatel, který pracuje pouze s odhady (vychází z minulosti) a nečiní si tedy nárok na úplnou přesnost.
 • aTANK (Anualizovaný TANK)
  aTANK je upravenou verzí ukazatele TANK a vyjadřuje, o kolik procent sníží poplatky roční výnos konkrétního produktu pravidelného investování v modelové situaci.
 • RIP (Ryzí index pojištění)
  Měří pouze jednu složku pojistné ochrany (riziko smrti), tudíž nevypovídá o komplexní nákladovosti pojištění. Počítá poměr mezi výší přirozeného rizikového pojištění smrti a aktuálních úmrtnostních tabulek, které zveřejňuje Český statistický úřad. Hlavním cílem indexu je porovnat cenu za riziko smrti v rámci hlavního krytí investičního životního pojištění. Autorem je Dušan Šídlo.
 • RUP (Rating úrazového plnění)
  Index měří kvalitu pojistného plnění konkrétního pojistného produktu u rizika závažných poškození v rámci trvalých následků úrazu, tj. od 10% tělesného poškození. Porovnávají se parametry tzv. progresivního plnění a ohodnocení úrazu podle oceňovací tabulky konkrétního pojistného produktu. Pojišťovna s nejvyšším indexem RUP vyplácí nejvyšší pojistné plnění. Autorem je Dušan Šídlo.
 • PER (Product Expense Ratio)
  Vyjadřuje výši poplatků z pojistného, tedy kolik % ze zaplaceného pojistného nebude investováno, ale použito na poplatky. PER však ukazuje pouze dílčí náklady, zabývá se pouze poplatky z pojistného (nikoliv však manažerskými a dalšími poplatky).
 • TER (Total Expense Ratio)
  Vyjadřuje nákladovost produktu. TER musí zveřejňovat pouze tuzemské podílové fondy. U zahraničních fondů tato povinnost neplatí.