Úspěšné investiční strategie

...prověřeny časem...

Představujeme Vám tři veleúspěšné investiční strategie

Investiční portfolia pro Vás sestavujeme vždy individuálně. Zároveň ale máme také připraveny a vyzkoušeny tři investiční strategie, které jsou prověřeny časem a žádnou z nich si nekoupíte formou produktu. V jejich rámci jsou pro Vás také připraveny individuálně.


All Seasons Strategie podle Raye Dalia

Konzervativní strategie

Dokonale vyvážená strategie pro zajištění minimálního kolísání hodnoty při překvapivě vysokém výnosu.

 

Toto portfolio vychází z časem prověřené strategie All Seasons, kterou více než 25 let využívá Ray Dalio, správce největšího hedgeového fondu na světě.
 
Je postavena na vyvážení čtyř hlavních investičních kategoriích - akcií, dluhopisů, komodit a zlata - v takových poměrech, aby bylo dosaženo co nejmenšího kolísání celkové hodnoty portfolia.
 
Více než polovina peněz je investována do dluhopisových nástrojů, zejména státních dluhopisů, které jsou v portfoliu vyváženy investicemi do akciových fondů (zhruba 1/3 portfolia) a komoditních fondů a zlata (celkem zhruba 15%).
 
Strategie předpokládá metodu "koupit a držet" a jen disciplinovaně udržovat nastavené poměry.

minimální investiční horizont:            3 roky

očekávaný dlouhodobý výnos:               5 - 7% p.a.

maximální pokles hodnoty:                    15%


 

O Ray Daliovi se nemluví tolik jako o Warrenu Buffetovi, ačkoliv má jeho fond Pure Alpha Strategy lepší zhodnocení než Berkshire Heatheway. Za posledních 25 let vykazuje průměrný výnos neuvěřitelných 21% ročně.

Ray Dalio nepatří k lidem, kteří by stáli o popularitu. Sám o sobě tvrdí, že žije radši ve své džungli. Přestože je velice skromný a tichý, mezi skutečně nejbohatšími lidmi této planety je dobře známý. Před více než 40 lety založil a dodnes spravuje Bridgewater - dnes největší hedgeový fond na světě s více než 160 miliardami dolarů. Své volné rezervy mu svěřují nejbohatší lidé planety, banky a vlády. V roce 2007 předpovídal finanční krizi a jeho Bridgewater byla jednou z mála firem, která měla v průběhu finanční krize v roce 2008 kladnou výkonnost. V ten samý rok publikoval esej „How the Economic Machine Works“. Na youtube bylo nedávno publikováno stejnojmenné video s výstižnou animací, kterou by měl vidět každý, kdo chce během 30 minut pochopit podstatu ekonomických soukolí.

Ray Dalio je finanční génius, na kterého se obrací společnosti jako McDonald nebo americký prezident, když si neví rady.

Až minulý rok, pro knihu Tonyho Robbinse Money, Master The Game, zveřejnil základní stavební kameny své dlouhodobě úspěšné investiční strategie All Seasons, kterou nabídl svým klientům v roce 1996.

Jeho strategie vydělala v průměru ročně 9,88% p. a. čistého výnosu. Samotný výnos není nějak oslnivý, pokud ho srovnáte s leckterým akciovým fondem. Co je ale oslnivé, jsou nízké výkyvy, při kterých takového výnosu dosáhl. Během posledních 40 let tato strategie zaznamenala pouze tři roky s poklesem hodnoty, a nejhorší pokles byl ve výši 3,93%. Jestli máte alespoň tušení, jak kolísají akciové podílové fondy, pak se možná přistihnete s otevřenými ústy. A jestli vás zajímá směrodatná odchylka, tak si sedněte: 7,82%.

Strategii All Seasons Ray se svými kolegy z Bridgewater původně sestavil pro svůj vlastní svěřenecký fond, kde drží většinu svého osobního majetku. Za její tvorbou stojí desítky let studií a zkušeností. Jejím základním cílem je mít portfolio, které zvládne odolat jakýmkoliv nepředvídatelným ekonomickým změnám. Strategie byla a je pasivní, jinými slovy vyžaduje nenáročnou taktiku „koupit a držet“. Je to nejlepší portfolio, které mohl Ray a jeho kolegové postavit, bez jakékoliv potřeby předvídat, co se v ekonomice stane v budoucnu.

Ray Dalio svými rozsáhlými studiemi přišel na to, že cenami aktiv v ekonomice hýbají jen dva hlavní ekonomické ukazatele. Ekonomický růst a inflace. Z toho vyplývá, že mohou nastat celkem 4 ekonomické sezóny:

1. Vyšší než očekávaná inflace

2. Nižší než očekávaná inflace

3. Vyšší než očekávaný ekonomický růst

4. Nižší než očekávaný ekonomický růst

Bavíme-li se o základních investičních nástrojích – o akciích, o dluhopisech a o komoditách - a podíváme-li se zpětně do historie, jak se těmto nástrojům kdy dařilo, snadno si spojíme souvislost se čtyřmi sezónami v ekonomice, přičemž v každé se daří lépe jiným nástrojům.


Investiční strategie Nobelovy nadace

Růstová strategie s příjmem

Strategie pro postupný růst reálné hodnoty a bezstarostné čerpání pravidelného příjmu.

Tato investiční strategie odpovídá ve svých základech investiční strategii, kterou přes 60 let využívá Nobelova nadace pro zhodnocování majetku po Alfredu Nobelovi.

Je vhodná pro investory, kteří hledají dlouhodobý růst reálné hodnoty svého majetku a možnost vybírání pravidelné renty.

Více než polovina portfolia je investována do akciových fondů, značná část do hedgeových a nemovitostních fondů a jen zhruba 15% do dluhopisových nástrojů. Investor tedy musí počítat i s možností významných poklesů v hodnotě majetku, které mohou překročit hranici 20%.

Strategie je postavena na metodě "kup a drž" a disciplinovaném udržování zvolených poměrů v portfoliu.


minimální investiční horizont:              7 let

očekávaný dlouhodobý výnos:              7 - 9% p.a.

maximální pokles hodnoty:                    30%


Alfred Nobel, švédský vynálezce a průmyslník odkázal v roce 1895, rok před svou smrtí, část svého majetku fondu, jehož úkolem je udělování speciální ceny za významné objevy, která je spojena s významnou finanční odměnou. Ve své závěti uvedl, že majetek má být investován do "bezpečných cenných papírů", jejichž výnosy budou "každoročně rozdělovány ve formě cen těm, kdo se během předchozího roku zasloužili o největší prospěch pro lidstvo."

V roce 1900 měl tento fond, Nobelova nadace, majetek ve výši 31 milionů švédských korun, v roce 1901 již jen 150 tisíc a v roce 1923 to bylo 115 tisíc švédských korun. Důvodem byla špatná investiční strategie. V té době byly totiž za bezpečné cenné papíry považovány pouze dluhopisy, zejména státní. Problémem byla globální inflace, která významně ovlivňovala výnosy, resp. prohlubovala ztrátu majetku fondu.

V roce 1953 změnila švédská vláda investiční strategii a správci portfolia směli investovat do akcií. V současné době hospodaří s majetkem ve výši zhruba 500 milionů amerických dolarů (3 miliardy švédských korun). 

Příklad Nobelovy nadace ukazuje relativitu představ o bezpečnosti a rizikovosti investic. Akcie tedy z dlouhodobého hlediska představují bezpečnou investici. Pravidelné výplaty Nobelových cen jsou pak kryty z příjmů z pevně úročených cenných papírů (dluhopisů).

V roce 2011 byla skladba portfolia Nobelovy nadace následující:

  • 47% kapitálu tvoří akcie
  • 20% kapitálu je v aktivech s fixním výnosem (dluhopisy)
  • 33% kapitálu tvoří alternativní investice (nemovitosti, hedgeové fondy)

Co není v portfoliu Nobelovy nadace?:

Nenajdete tam zlato, starožitnosti nebo umělecké předměty. Zlato totiž nepřináší žádné úroky ani dividendy a jeho reálná kupní síla v dlouhodobém horizontu stagnuje. Je vhodné spíše pro spekulanty. Starožitnosti a umělecké předměty jsou zase velmi špatně likvidní (nedají se rychle vyměnit za peníze) a jsou poměrně hodně rizikové, resp. způsobují jisté komplikace (ocenění, jejich správa, likvidita apod.).

 


Hodnotová strategie podle Warrena Buffeta

Agresivní, čistě akciová strategie

Strategie pro zajištění maximálního dlouhodobého růstu reálné hodnoty.

Navrhované rozložení  je vhodné pro investory, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu s minimálním nebo žádným pravidelným příjmem (úroky, dividendy) a chtějí přijmout všeobecně agresivnější strategii pro rozložení investice.

Všechny prostředky budou rozloženy do akciových investic.

Cílem tohoto způsobu investování je dosažení maximálního růstu hodnoty investice i za cenu výrazného kolísání její hodnoty.

Strategie je postavena na dlouhodobém disciplinovaném dodržování metody "kup a drž".


minimální investiční horizont:              10 let

očekávaný dlouhodobý výnos:              9 - 12% p.a.

maximální pokles hodnoty:                    60%