Zjistěte, jaký jste typ investora

Jaký jste typ investora?

Podle toho, jaké máte znalosti o finančních trzích a instrumentech a jaký je Váš postoj k riziku a výkyvům finančních trhů, se zkuste zařadit do jednoho z typů investora dle B. Grahama. Ten také uvádí zásady pro jejich investiční strategii.

 • 1
  Opatrný investor
 • musí omezit své investice pouze na akcie významných společností s dlouhou historií ziskového podnikání, a které jsou ve vynikající finanční kondici
 • měl by nakupovat podíly dobře zavedených investičních fondů namísto budování vlastního portfolia běžných akcií
 • měl by využít služeb poradenských firem, které nabízí profesionální řízení jeho investic podle standardního vzoru
 • měl by investovat pravidelně (tzv. dollar-cost averaging)

JEHO NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL: inflace

 • 2
  Agresivní investor
 • může nakupovat i akcie jiných podniků (než jen významných, s historií a dobrou kondicí), ale pouze za atraktivních podmínek (bezpečnostní polštář cca 30 až 50%)
 • měl by být ostražitý vůči novým emisím (tzv. IPO)

JEHO NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL: emoce

Při investování je zvládání emocí jednou z nejdůležitějších dovedností.

Zjistěte, jaký jste typ investora a do čeho byste měli nejlépe investovat.

Příklady portfolií podle toho, jaký jste typ investora

Jedním z Vašich nejdůležitějších investičních rozhodnutí je stanovení poměrů, v jakém budou jednotlivé kategorie investic zastoupeny ve Vašem portfoliu.

 

Každý investor je jiný a návrh konkrétního portfolia je individuální. Obecně lze ale naznačit několik možných typových portfolií a složení základního rozložení investice:

 • 1
  Opatrný investor
 • Příjmové
  Je vhodné pro investora, který se brání riziku a vyhledává stabilitu portfolia s pravidelným příjmem, jehož výše o něco přesahuje výnosy bankovních účtů. Největší část portfolia proto tvoří investice do pevně úročených cenných papírů, přičemž akciová složka tvoří jen malou část a slouží spíše jako vyvážení celkové investice. Takové rozložení nabízí relativně nízkou krátkodobou kolísavost, zároveň je ale limitována možnost dlouhodobého kapitálového zhodnocení.
 • Příjmové s růstem
  Je vhodné pro investory, kteří se vyhýbají riziku, nicméně jsou ochotni akceptovat mírný stupeň kolísání, aby získali možnost přiměřeného kapitálového zhodnocení. Jejich investice směřují do akcií a jsou vyváženy odpovídajícím způsobem investicemi do defenzivnějších oblastí finančních trhů, jako jsou bankovní vklady, cenné papíry s pevným úrokem nebo nemovitosti. Cílem tohoto rozložení je dosáhnout rovnováhy mezi jistotou a výnosem, ale investoři musejí i tak počítat s určitými krátkodobými výkyvy. Rozpětí konečných výsledků by nemělo být extrémní. Ve většině případů, konkrétně při obdobích delších než 5 let, by měl být výnos o něco vyšší než výnos dosažitelný z konzervativnějších typů investic (bankovní vklady, dluhopisy), ale může být nižší než ten, který lze dosáhnout při využití investic s vyšší mírou rizika.
 • Růstové konzervativní
  Je vhodné pro investory, kteří hledají konzervativní růst kapitálové hodnoty s nízkou úrovní pravidelných příjmů (úroky, dividendy) a jsou ochotni akceptovat přiměřené kolísání hodnoty, které je však nižší než kolísání typické pro akciové trhy. Jejich investice směřují z větší části na akciové trhy a budou z části vyváženy investicemi do defenzivních nástrojů, jako jsou bankovní vklady, dluhopisy a nemovitosti. Rozpětí možného konečného výsledku by nemělo být extrémní. Ve většině případů, konkrétně v obdobích delších než 5 let, by měl výnos převyšovat výnosy z konzervativních typů investic, jako jsou termínované vklady nebo dluhopisy, ale může být o něco nižší než ten, který je dosažitelný při využití vyššího stupně rizika.
 • Akcie - rozvojové trhy = 0%
 • Akcie růstové = 0%
 • Akcie hodnotové = 20%
 • Alternativní investice = 5%
 • Dluhopisy, rizikový stupeň = 5%
 • Dluhopisy, investiční stupeň (EUR/USD) = 20%
 • Dluhopisy, investiční stupeň CZK = 50%
 • Akcie - rozvojové trhy = 0%
 • Akcie růstové = 15%
 • Akcie hodnotové = 30%
 • Alternativní investice = 5%
 • Dluhopisy, rizikový stupeň = 5%
 • Dluhopisy, investiční stupeň (EUR/USD) = 15%
 • Dluhopisy, investiční stupeň CZK = 30%
 • Akcie - rozvojové trhy = 5%
 • Akcie růstové = 20%
 • Akcie hodnotové = 35%
 • Alternativní investice = 10%
 • Dluhopisy, rizikový stupeň = 5%
 • Dluhopisy, investiční stupeň (EUR/USD) = 8%
 • Dluhopisy, investiční stupeň CZK = 17%
 • 2
  Agresivní investor
 • Růstové
  Je vhodné pro investory, kteří hledají dlouhodobý růst kapitálové hodnoty a jsou ochotni akceptovat výkyvy hodnoty, které jsou typické pro akciové trhy. Portfolio je z většinové části investováno do akciové složky a z menší části je vyváženo investicemi do defenzivnějších oblastí finančních trhů, jako jsou pevně úročené cenné papíry, hotovost nebo nemovitosti. Rozpětí konečného výsledku může být výrazné. Ve většině případů, konkrétně v obdobích delších než 5 let, by měl výnos převyšovat výnosy dosažené z konzervativních typů investic, jako jsou termínované vklady, dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu.
 • Agresivní růst
  Je vhodné pro investory, kteří hledají agresivní dlouhodobé zhodnocení kapitálu s minimálním nebo žádným pravidelným příjmem (úroky, dividendy) a chtějí přijmout všeobecně agresivnější strategii pro rozložení investice. Všechny prostředky budou rozloženy do akciových investic. Cílem tohoto způsobu investování je dosažení maximálního růstu hodnoty investice i za cenu výrazného kolísání její hodnoty.
 • Akcie - rozvojové trhy = 10%
 • Akcie růstové = 25%
 • Akcie hodnotové = 40%
 • Alternativní investice = 10%
 • Dluhopisy, rizikový stupeň = 0%
 • Dluhopisy, investiční stupeň (EUR/USD) = 5%
 • Dluhopisy, investiční stupeň CZK = 10%
 • Akcie - rozvojové trhy = 15%
 • Akcie růstové = 40%
 • Akcie hodnotové = 35%
 • Alternativní investice = 10%
 • Dluhopisy, rizikový stupeň = 0%
 • Dluhopisy, investiční stupeň (EUR/USD) = 0%
 • Dluhopisy, investiční stupeň CZK = 0%