Financování nemovitostí - popis služby

Co pro Vás zajistím?

Financování nemovitosti představuje závažné finanční rozhodnutí, které má dlouhodobý dopad. Celý proces je poměrně náročný na čas, administrativu a znalost informací.

Se mnou máte možnost projít tímto procesem bezpečně a s co nejnižší psychickou, časovou a administrativní zátěží.

CO PRO VÁS ZAJISTÍM?

 • 1
  Zjistím, jaký je současný stav
 • Zjistím, jaký je současný stav řešení, případně jaké jsou parametry Vašich stávajících úvěrových smluv
  Komplexně posoudím Váš záměr ohledně financování nemovitosti. V případě refinancování zanalyzuji Vaše stávající úvěrové smlouvy a navrhnu možnosti jejich řešení. Úvěrové smlouvy obsahují celou řadu podmínek a omezení k případnému splacení úvěru, které často bývají zatíženy sankcí. Připravím a zajistím veškerou potřebnou komunikaci s Vaší stávající bankou (případné dopisy za Vás připravím a odešlu, bude potřeba pouze Váš podpis). Je možné, že nejvýhodnější řešení nalezneme u Vaší současné banky.
 • Předběžně navrhnu nejvhodnější způsob financování
  Na základě informací od Vás zjistím, jaký bude nejvhodnější způsob financování Vašeho záměru. Jde jednak o výběr vhodného produktu (hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, jiný úvěr) a jednak o výběr nejvhodnější banky.

Banky mají nejrůznější podmínky pro poskytování úvěrů, které jsou typicky závislé na:

 

 • Účelu, ke kterému potřebujete získat financování (koupě nemovitosti, výstavba, refinancování, konsolidace půjček apod.)
 • Vašem příjmu a bonitě
 • Reálném stavu nemovitosti (jaká jsou vlastnická práva, jejich případná omezení, věcná břemena, zajištění přístupu k nemovitosti, zda je nemovitost zatížena zástavním právem apod.).

Předběžným posouzením eliminujeme případnou neprůchodnost u některých bank.

 


 • 2
  Můžete využít právních služeb souvisejících s financováním nemovitosti
 • Právní služby (zpoplatněno dle ceníku právníka)
  Financování nemovitosti je závažné finanční rozhodnutí a případná chyba ve smluvní dokumentaci Vás může přijít draho. Například při koupi nemovitosti budete podepisovat rezervační smlouvu (pokud nakupujete přes realitní kancelář), kupní nebo budoucí kupní smlouvu a smlouvu o úschově peněz. Ne každá realitka má však dostatečné kompetence k posouzení reálnosti případu a přípravě potřebných smluv (to je realita založená na zkušenosti). Abyste měli jistotu, máte možnost posouzení navrhovaných smluv prostřednictvím mého zkušeného spolupracujícího právníka, případně celé právní zajištění transakce.

 • 3
  Oslovím předvybrané banky a budu za Vás jednat o co nejvýhodnějších podmínkách
 • Komunikuji a vyjednávám s bankami
  Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se všemi bankami mám již vytvořeny nadstandardní vztahy s klíčovými osobami a mohu pro Vás dojednat významné úspory a mnoho dalšího. Vždy usiluji nejen o co nejvýhodnější podmínky pro Vás, ale také o to, abyste nemuseli dokládat mnoho dokumentů. Při porovnávání úvěru je třeba vzít v úvahu nejen výši úrokové sazby, ale celou řadu dalších souvisejících poplatků (za schválení úvěru, odhad ceny nemovitosti, vedení účtu, doplňkové služby, pojištění atd.), které celý úvěr prodražují. Taktéž je nutné znát podmínky zajištění úvěru, možnost mimořádných splátek a celou řadu dalších informací, o kterých je nutné s bankou jednat. Mí klienti často netuší, že podpisu konečných smluv předcházela celá řada vyjednávání a úkonů, které vůbec nepocítili. Jde mi o to, aby celý proces pro ně byl co nejméně náročný.

V této fázi Vám předložím podrobný rozbor všech reálných možností a navrhnu nejvhodnější řešení. Budete mít ty nejlepší informace pro Vaše rozhodování.


 • 4
  Společně vybereme konkrétní banku
 • Jednám za Vás s vybranou bankou
  V tuto chvíli od Vás potřebuji podpisy na formuláře „žádost o poskytnutí úvěru“ a „souhlas se zpracováním osobních informací“. Na jejich základě může banka prověřit registry klientských informací a stanovit reálnost vyřešení Vaší žádosti. Formuláře za Vás předvyplním, bude potřeba pouze Váš podpis. Následně budeme společně zajišťovat další potřebnou dokumentaci (potvrzení o výši příjmů, OP, dokumenty k nemovitosti apod.) - to je vždy závislé na konkrétním případu.

 • 5
  Spolupracuji s Vašimi partnery (prodávajícím, realitní kanceláří, právníkem apod.)
 • Společně zajistíme, aby celý případ byl bezpečně realizovatelný
  V případě potřeby se spojím s Vašimi partnery, abychom společně doladili související dokumentaci. Typicky se jedná o kupní smlouvu a smlouvu o úschově peněz, zajišťujících právní rámec a finanční tok celého případu.

 • 6
  Zajistím pro Vás odhad ceny nemovitosti
 • Zpravidla ve spolupráci se znalcem banky nebo využijeme Váš stávající odhad
  Ve spolupráci s bankou dohodneme zajištění odhadu ceny nemovitosti, případně využijeme Váš stávající odhad. V mnoha případech nalezneme způsob, jak zajistit odhad zdarma.

 • 7
  Zajistím ve spolupráci s bankou přípravu smluv
 • Zkontroluji smlouvy
  Jakmile banka vyhotoví příslušnou dokumentaci, nejprve ji důkladně prostuduji a posoudím, zda odpovídá naší dohodě. Následně pro Vás připravím výtah z podmínek, které je potřeba splnit jednak před podpisem smluv, dále k čerpání peněz a uvedu pro Vás přehledný sled dalších kroků, které bude třeba zajistit po podpisu smluv. Máte tak jasný přehled o tom, co se bude dít a jak bude celá záležitost probíhat.

 • 8
  Zajistím, abyste se nedostali do problémů
 • Zkontroluji zajištění Vašich rizik při splácení hypotéky a pojištění nemovitosti
  Tuto otázku spolu řešíme již v úvodu, abyste měli předem informace o tom, jak efektivně zajistit rizika případných problémů se splácením. Zjistíme, zda jste dostatečně zajištěni, případně zda je nutné uzavírat pojištění. Příliš nedoporučuji řešit pojištění v rámci hypotečního úvěru, protože je velmi omezeno.

Posoudím Vaše stávající zajištění proti rizikům ztráty příjmu (aby byl v případě nepředvídané události – smrti - splacen celý úvěr a aby byla pojistkou kryta případná ztráta příjmu, typicky v důsledku snížení pracovní schopnosti – invalidity, trvalých následků úrazu, pracovní neschopnosti apod.), případně navrhnu co nejefektivnější řešení.

Posoudím Vaše současné pojištění nemovitosti (aby v případě poškození nemovitosti bylo zajištěno potřebné plnění z pojistky). Většinou je pojištění nemovitosti a jeho vinkulace vyžadována financující bankou. Zajistím krytí požadovaných rizik a potřebnou pojistnou částku včetně vinkulace pojistného plnění.

Toto vše bez jakýchkoliv administrativních nároků na Vás.

 


 • 9
  Dohodnu termín a místo podpisů smluv
 • tak, aby to bylo pro Vás co nejefektivnější
  Za některé banky mohu podepisovat smlouvy přímo já, u některých bank je nutné navštívit pobočku. Podpisy lze v řadě případů vyřešit i on-line. Dohodneme způsob, místo a čas, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

 • 10
  Pohlídám za Vás termíny splnění dalších povinností
 • Povinnosti vyplývající z uzavřených smluv
  Hlídám za Vás povinnosti a termíny doložení další dokumentace. Typicky se jedná o výpis z Katastru nemovitostí, stavební povolení , kupní smlouvu apod.
 • Termín fixace úrokové sazby
  Hlídám za Vás termín fixace úrokové sazby, abyste měli dlouhodobě co nejvýhodnější podmínky.

 • 11
  Spolupracuji s Vámi dlouhodobě
 • Navrhnu řešení v případě změny ve Vaší životní situaci
  Jsem s Vámi dlouhodobě ve spojení. Pokud nastane nějaká významná změna ve Vaší životní situaci (např. rozvod, prodej nemovitosti apod.), navrhnu pro Vás nejvhodnější řešení.


 • 12
  Cena za služby