Pro jaké účely lze využít hypotéku?

 • Koupě, výstavba, rekonstrukce nemovitosti
 • V rámci hypotečního úvěru lze také poskytnout neúčelovou část (max. cca do 20% výše úvěru).
  U řady bank není nutné dokládat u výstavby nebo rekonstrukce faktury od dodavatelů a to ani zpětně.
  V řadě případů lze zajistit úvěr bez nutnosti dokládání příjmů.
 • Pozor u financování výstavby, ne každá banka dokáže Vaši konkrétní situaci vyřešit tak, abyste se v průběhu výstavby nedostali do problému s financováním.
 • Refinancování stávající hypotéky, splacení nebo konsolidace stávajících úvěrů
 • Vypořádání společného jmění manželů a dědictví
  Zásadním dokumentem, na základě kterého je možné poskytnout hypoteční úvěr, je nějaká forma dohody o vypořádání majetku, obvykle notářský zápis. Doporučuji jeho podobu nejprve konzultovat s hypotečním specialistou, abyste se nedostali do situace, kdy na základě notářského zápisu nelze hypoteční úvěr poskytnout. Jde zejména o situace, kdy částka, která se má někomu vyplatit zahrnuje nemovitý, ale i movitý majetek. Musí být přesně specifikováno, co se týká nemovitého majetku. Ten lze hypotečním úvrem financovat, movitý majetek nikoliv.
 • K jakémukoliv účelu - tzv. americká hypotéka
  Může být využita pro jakýkoliv účel. Nevýhodami jsou však vyšší úroková sazba, maximální výše úvěru je omezena většinou cca do 60% zástavní hodnoty nemovitosti (individuálně podle konkrétní banky) a úroky nejsou odečitatelné ze základu daně.
 • Investiční hypotéka
  Slouží zejména k financování nemovitostí určených k pronájmu třetím osobám.
 • Předhypoteční úvěr
  je poskytován v kombinaci s následným hypotečním úvěrem. Umožňuje realizovat investiční záměr klientům, kteří na přechodnou dobu nemají k dispozici nemovitost vhodnou k zajištění hypotečního úvěru a mají zájem o poskytnutí hypotečního úvěru.

Nejčastější příklady využití předhypotečního úvěru:

 • Financování výstavby nemovitosti v počáteční fázi dodavatelským způsobem.
 • Výstavba/rekonstrukce svépomocí (tj. proplácení zálohových faktur).
 • Financování privatizace bytového fondu - koupě nemovitosti ve vlastnictví obce nebo města (nelze využít variantu zástavce = prodávající, neboť na základě zákona o obcích nelze zapsat zástavní právo).
 • Úhrada členských vkladů spojených s právem užívat družstevní byt nebo úhrada finančních prostředků za převod družstevního podílu. Následně bude uzavřena mezi novým nájemcem/klientem a družstvem o převodu bytu do osobního vlastnictví.
 • Výstavba na pozemku ve vlastnictví obce nebo města.
 • Koupě nemovitosti, vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků v případě, že klient nevlastní jinou nemovitost vhodnou k zajištění, prodávající není ochoten převést vlastnické právo k prodávané nemovitosti před úhradou kupní ceny a zároveň není ochoten zapsat zástavní právo k převáděné nemovitosti.
 • Koupě nemovitostí v rámci soudem nařízeného výkonu rozhodnutí
  Pro případy exekuce, insolvenčního řízení nebo konkursu (jednoho ze způsobů řešení úpadku)
 • Zhodnocení pozemku
  Týká se případů jednorázové, příp. postupné úhrady celkové ceny zasíťovaného pozemku před dokončením výstavby inženýrských sítí

Co zajímá banku před poskytnutím hypotéky?

 • 1
  Reálná hodnota a stav nemovitosti
  Banka posuzuje tzv. zástavní hodnotu nemovitosti, od které se pak odvíjí maximální výše poskytovaného úvěru. Tuto hodnotu posuzuje znalec spolupracující s bankou.
 • 2
  Vaše schopnost splácet dohodnuté splátky
  Banka bude chtít doložit výši Vašich příjmů ze zaměstnání nebo podnikání. V některých případech lze řešit financování bez potvrzení příjmů (obvykle např. při refinancování původního úvěru nebo v rámci speciálních hypotečních produktů). Váš příjem je také rozhodující pro stanovení maximální výše úvěru při nastavení délky úvěru (výše splátky vzhledem k Vašim příjmům).