Jaké jsou zdroje pro naplnění cílů?

Abychom dosáhli svých finančních cílů, budeme pro to muset něco udělat. Musíme najít nějaké volné peníze, které můžeme ukládat.

Jaké jsou zdroje?

 • Současný majetek

FINANČNÍ MAJETEK:

 • zůstatky na Vašich běžných nebo spořících účtech
 • stavební spoření
 • penzijní připojištění
 • fondy
 • spořící životní pojistky apod.

NEFINANČNÍ MAJETEK:

nemovitost k pronájmu (generuje příjem nebo se dá prodat)

rodinný majetek (např. zděděný) jako jsou pozemky nebo dům po rodičích

Mezi zdroje pro naplnění cílů však nepatří majetek, který nebudete nikdy prodávat - typicky jde o dům nebo byt k vlastnímu bydlení.

 • Budoucí majetek
  Ten v budoucnu nahromadíme a závisí zejména na našich příjmech.
 • Vlastní firma
  U podnikatelů může být jedním z důležitých zdrojů pro naplnění cílů jejich vlastní firma (nemyslím tím však její prodej).
 • Volné cash flow
  V podstatě jde o rozdíl našich příjmů a výdajů, které můžeme pravidelně odkládat.

Hodnota zdrojů

U jednotlivých zdrojů potřebujete zjistit jejich hodnotu. U finančních zdrojů byste je měli dokázat zjistit z uzavřených smluv (typicky se jedná o výpisy z účtů jednotlivých zdrojů a jejich zůstatky, u investičního životního pojištění jde o odkupné nebo výplatu při dožití apod.), u majetku odhad jeho prodejní ceny nebo příjem z nájmu.

Důležitým zdrojem je Váš příjem, resp. rozdíl mezi příjmy a výdaji (tzv. volné cash flow).

Přiřazení zdrojů k cílům

Jakmile víme, kdy a jaké peníze budeme v budoucnu potřebovat, přiřadíme jednotlivým cílům naše zdroje.

Pro dlouhodobé cíle bychom měli využít dlohodobé nástroje (produkty) a pro krátkodobé zase krátkodobé nástroje.

TIP

Stáhněte si kalkulačku, která Vám ukáže, jestli Vám Vaše finanční produkty škodí nebo pomáhají.