Osobní finance

...soustředit se na podstatné věci...

Jaké typické cíle obvykle řešíte?

Inteligentní správa osobních financí by měla být zaměřena na následující oblasti:

 • Bydlení
  Myslíme na něj obvykle, když nemáme bydlení vyřešeno vůbec nebo jej řešíme provizorně.
 • Studium dětí a peníze pro děti
  Jako rodiče přemýšlíme nad tím, jak zajistit svým dětem dobré vzdělání a nějaké peníze do začátku.
 • Finanční nezávislost
  Jde o jeden z nejdůležitějších cílů. Pojmenováváme si jej různým způsobem (renta, příjem v důchodu) a v podstatě znamená, že v určitém čase máme k dispozici dostatek prostředků na zaplacení svých nákladů, které nejsou závislé na tom, zda musíme pracovat.
 • Další finanční cíle
  Přemýšlíme nad většími investicemi, jako je například auto nebo dovolená.
 • Rezerva pro nenadálé události
  V případě krátkodobého výpadku příjmů nebo nenadálé události bychom chtěli mít k dispozici finanční prostředky, abychom toto období zvládli - optimálně ve výši 6-12ti násobku měsíčních nákladů.
 • Zajištění majetku a příjmů
  Pro případ dlouhodobého výpadku příjmů nebo poškození či zničení našeho majetku přemýšlíme o odpovídajícím zajištění. Pozor - zajištění není to samé, co pojištění. Pojištěno bychom měli mít pouze to, co bychom sami jinak finančně nezvládli.
 • Inteligentní čerpání peněz z renty
  Jde o to, abychom dokázali rozumně hospodařit s již vybudovaným majetkem - svými zdroji na rentu - tak, aby nám tyto zdroje dokázaly pokrýt veškeré Vaše potřebné výdaje a předčasně "nevyschly". Není to tak jednoduché, jak se zdá.

Jak své cíle řešíte už teď?

Setkávám se s tím, že lidé mají uzavřeny spousty smluv. Ať už jde o hypotéky, spotřebitelské úvěry, pojistky, penzijní připojištění, stavební spoření, investice apod. Znamená to, že nad výše uvedenými základními cíli přemýšlejí.

U podstatné části z nich však společně zjišťujeme, že mají nevhodně zvolené produkty a často také nesprávně definované cíle.

Jak mají vypadat správně definované finanční cíle?

Finanční cíle jsou cíle, které lze pořídit za peníze. Jde tedy o přesně kvantifikovatelnou položku. Řada lidí však neví, jestli jim jejich stávající řešení opravdu pomůže dosáhnout svých cílů, resp. nemají tyto cíle správně definované.

Finanční produkty jsou obvykle poměrně komplikované. Smlouvy skrývají řadu parametrů, které mohou dosažení těchto cílů ohrozit. Typicky jde o skryté poplatky, nevýhodné podmínky nezohledňující možné změny v životní situaci a v neposlední řadě o výběr naprosto nevhodných produktů (např. krátkodobý spotřebitelský úvěr na pořízení nemovitosti; stavební spoření s vázací dobu 6 let na dlouhodobé spoření apod.)

 

Jak tedy správně definovat cíl?

 

 

CO  /  ZA KOLIK  /  KDY

CO                    = jakého cíle chceme dosáhnout

ZA KOLIK        = kolik peněz to bude stát

KDY                  = kdy to budeme potřebovat

 

Je poměrně jednoduché definovat, COKDY chceme. Horší je to už s propočtem, KOLIK to bude stát.

Dokážeme si docela dobře spočítat, kolik nás bude stát dům, ve kterém chceme bydlet, kolik potřebujeme mít volnou rezervu na nenadálé události, kolik nás asi bude stát studium dětí nebo kolik bychom jim chtěli našetřit do začátku samostatného života. Ale kolik peněz budeme potřebovat na rentu, nebo jak se zajistit proti velkým finančním problémům, které mohou přinést zdravotní problémy, které nás třeba vyřadí z práce, případně jak správně a efektivně zajistit majetek, který jsme již vybudovali, je složitější. K tomu již potřebujeme spoustu informací a specifických znalostí.

Samostatnou kapitolou je pak situace, kdy jsme nashromáždili kapitál (našetřili, investovali, zdědili, prodali firmu apod.), a jak bychom z něj měli správně čerpat finanční prostředky na rentu tak, aby nám "vydržela".