Provozní financování

FACTORING

Factoring je možné využít, když:

 • odběratelé požadují dlouhou dobu splatnosti
  Využitím factoringu máte v tom případě peníze na provoz ihned.
 • odběratelé platí po lhůtě splatnosti
  Nemáte starosti s vymáháním plateb.
 • máte nedostatek prostředků na nákup surovin nebo pokrytí sezónních výkyvů
  Dokážete tak realizovat nové zajímavé zakázky.
 • máte obavu z toho, že nový zákazník nezaplatí
 • máte nové zakázky, ale jste na limitu u svých bank
 • potřebujete zefektivnit peněžní toky vůči svým dodavatelům
 • potřebujete financovat nové projekty v zahraničí
 • chcete si zajistit dostatek provozních financí nebo růst firmy bez dalšího zatížení majetku

Factoring není jen řešením pro zkrácení splatnosti dodavatelských a odběratelských faktur, ale je efektivním nástrojem pro růst firmy stabilizací cash-flow, navýšením obratu, zvýšením zisku nebo naopak úsporami při nákupu vstupů. 

Factoring může být Vaším akcelerátorem konkurenceschopnosti.

Přínosy factoringu

 • Zvýší obrat a zisk Vaší firmy
  Díky dodatečným provozním financím dokážete získat a realizovat nové zakázky, bezpečně rozšířit portfolio svých zákazníků, dohodnout s Vašimi partnery lepší podmínky a díky tomu navýšit svůj obrat a zisk.
 • Ušetřite pomocí slev od Vašich dodavatelů
  Díky uvolnění peněz, které máte vázány v pohledávkách, můžete zaplatit svým dodavatelům dříve a dosáhnout zvýšení zisku prostřednictvím slev za rychlou platbu.
 • Zvýší Vaši konkurenceschopnost
  Využitím factoringu zvýšíte spolehlivost realizace svých dodávek, snížíte tlak dodavatelů na platební podmínky a zlepšíte kvalitu vztahů s Vašimi partnery.
 • Zajistí peníze nové firmě nebo té, která dosáhla svého bankovního limitu
  Factoring je založen na bonitě Vašich odběratelů a kvalitě pohledávek, nikoliv na historii a bonitě Vaší firmy. Je proto ideálním řešením i pro firmy, které podnikají teprve krátce a chybí jim bankovní historie, nebo pro firmy, které již dosáhly limitů financování u svých bank.
 • Nemáte starosti s neuhrazenými pohledávkami a vymáháním plateb
  Inkaso pohledávek šetří Vaše náklady na právníky a Váš čas na komunikaci s dlužníky, kdy se můžete věnovat své práci.

Jak funguje factoring?