Financování dodavatelů

FACTORING

V případě, že máte všechny peněžní toky, pohledávky (současné i budoucí) zastaveny či postoupeny své financující bance jako ručení za úvěr, je možné posílit provozní financování formou dodavatelského úvěru realizovaného prostřednictvím factoringu Vašim dodavatelům, případně přímými platbami Vašim dodavatelům za dodané zboží či služby.