Financování odběratelů

FACTORING

 • 1
  Klient prodává factoringové společnosti své faktury za dodané zboží/služby a inkasuje zálohu ve výši 70-100%
 • 2
  Factoringová společnost se stává novým věřitelem
 • 3
  Factoringová společnost pohledávku financuje, spravuje, inkasuje a případně pojišťuje
 • 4
  Po úhradě od odběratele provádí factoringová společnost vyúčtování a doplatek

Pohledávky jsou zpravidla financovány bez dalšího jištění, pouze na základě posouzení rizik, které vznikají u jednotlivých odběratelů a klienta.

Factoringová společnost řeší tuzemský i zahraniční factoring, regresní i bezregresní factoring (přebírá rizika za nezaplacení pohledávky odběratelem).

Pomocí factoringu můžete také získat konkurenční výhodu například při prosazení se u významných odběratelů, kdy můžete nabídnout svým odběratelům delší splatnosti.

Při factoringu je mimořádně zajímavé také využití skonta od dodavatelů (např. ve strojírenství) za platbu předem, případně za platbu při převzetí. Pokud tedy disponujete penězi v hotovosti, nakupujete jednodušeji a za výrazně lepší ceny, než Vaši konkurenti.