Myslíte si, že dostanete důchod automaticky?

Řada lidí si myslí, že nárok na důchod jim vznikne v okamžiku, kdy dosáhnou důchodového věku.

Bohužel to tak není…

Abyste uplatnili nárok na starobní důchod, je třeba splnit podmínku dosažení důchodového věku a doby pojištění. Ta se každý rok zvyšuje a splnění této podmínky rozhodně nebude jednoduché.

 

Co je to doba pojištění?

Je to doba, po kterou jste pracovali buď jako zaměstnanci nebo podnikali a přitom platili důchodové pojištění. Pokud dosáhnete důchodového věku v roce 2013, musíte mít dobu pojištění nejméně 29 let. Po roce 2018 je doba pojištění stanovena na 35 let.

Do roku 2010 byla doba pojištění stanovena na 25 let, a tak naprostá většina lidí tak neměla problém s nárokem na vznik důchodu.

Zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1992 Sb.) hovoří o některých výjimkách z této doby. Například je třeba získat dobu pojištění 20 let a dosáhnout důchodového věku o 5 let vyššího, než je standardní, nebo získat dobu pojištění 30 let (bez náhradní doby pojištění viz níže), nebo dosáhnout věku 65 let a mít nárok na invalidní důchod dle zákona o důchodovém pojištění.

 

Co se započítává do doby pojištění

 

  1. Odpracované roky
  2. Náhradní doba pojištění (max. 80%), což je:

 

  • doba studia (ale pouze do 31.12.2009)
  • evidence na úřadu práce (s určitým omezením)
  • doba, po kterou jsou osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
  • doba výkonu základní vojenské nebo civilní služby
  • doba pobírání invalidního důchodu (invalidita 3. stupně)
  • doba péče o dítě do dosažení stanoveného věku (4 let)
  • doba péče o osobu závislou

 

Předčasný důchod? Doba pojištění se nemění

Pokud chcete odejít do předčasného důchodu, je nutné splnit stejnou dobu pojištění jako u řádného důchodu. Pokud Vám tedy bude chybět doba pojištění, je nutné o tuto dobu déle pracovat.

 

Co s tím?

Jak je vidět, peníze na stáří jsou důležitým tématem, kterým by se lidé měli začít zabývat co nejdříve.

V tomto článku se však zabýváme pouze důchodem od státu, který s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou nezajistí důstojný život. Je třeba vzít zodpovědnost do vlastních rukou, naplánovat si svou budoucnost v penzi a hlavně – co nejdříve tento plán realizovat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.