Inteligentní investování

...znamená soustředit se na podstatné věci...

Proč investovat?

Málokomu se chce odepřít si dnešní spotřebu a zážitky. Dokonce si lidé berou stále více půjček, aby mohli utrácet ještě více. Všechno je v pořádku, vždyť si nežijeme špatně.

Mediální masáž o tom, jak se mít lépe a radostněji, když si pořídíme zážitky a věci okamžitě, vede řadu z nás k tomu, že nechceme být v tomto světe outsideři.

Jasněji je to vidět na Východě. Když jsem byl podruhé v Indii v roce 2006, zaznamenal jsem ve starém Delhi před Červenou pevností prodejnu McDonald's. V roce 2001 tam ještě nebyla. Kdo tam seděl? Zahraniční turisté a tzv. indická střední třída. K čemu je Indům, kteří nejedí hovězí "hamburgrárna"? (prodávají tam samozřejmě jen zeleninové a kuřecí produkty :-)).

Vliv globalizace a relativizace hodnot je v dnešním světě neustálých a rychlých změn zásadní. Dochází k proměnám hodnot, institucí a technologií.

 Pokud se budeme bavit o jiném přístupu prožívání života, vracíme se k hodnotám, které považujeme za důležité. V rámci tohoto webu se budu věnovat spíše oblasti investic, které v tomto jiném přístupu reprezentují tzv. odloženou spotřebu a způsob, jak inteligentně zacházet s volnými financemi, které jsou v podstatě určitým druhem energie, kterou disponujeme. Je jen na nás, jakým způsobem s ní nakládáme.

 

Jak investují úspěšní podnikatelé ve vlastní firmě?

 

Je to stejné. Volné peníze, které jim jejich firma vydělá, nespotřebují pro sebe, ale investují je dále do rozvoje svého podnikání. Nakupují aktiva, které jim v budoucnu vydělají více peněz - nové stroje, auta, technologie, výzkum, nápady, vzdělání, marketing, prodejní systémy, zaměstnanci apod.

Jde stále o jeden a ten samý princip - odložení současné spotřeby za účelem dosažení vyšší jistoty. Tato jistota pak spočívá v tom, že firma je stabilnější, dokáže lépe reagovat na změny v podnikatelském prostředí a tyto změny také vytvářet (inovace) a nakonec přináší i finanční jistotu majiteli.

Více zdrojů = lepší stabilita

 

Je to podobné jako v horolezectví, kde se uplatňuje princip tří bodů = stabilita. Ani židle nestojí na dvou nohách.

Takže - je jasné, že mít více zdrojů příjmu, je vždycky lepší, než spoléhat pouze na jeden. Takovými příjmy mohou být zisk z vlastní práce, zisk z pronájmu a zisk z cizí práce (tedy z tzv. aktiv, vlastního podnikání nebo podílu na podnikání někoho jiného). A nejpozději v důchodu nám minimálně jeden zdroj vyschne. 

 

Překážka - naše emoce

 

Jenže jsou tu s námi naše emoce. Jako vždy, strach a touha.

Strach v nás říká: "Nevěřím akciím, nevěřím žádným poradcům, všichni jsou to šmejdi, bojím se, že přijdu o peníze. Cože, investovat na 15, 20, 25 let? Šílené!". Volné peníze pak leží na běžných účtech, ve stavebním spoření po vázací době nebo třeba doma v šuplíku. Zkuste se jen podívat, kde jsou uloženy Vyše peníze.

Na druhé straně - naše Touha nebo chamtivost zase rezonuje s vidinou obrovských výnosů. Různí pochybní prodejci investičních produktů jsou nám schopní namluvit, že je vše bezpečné a zisky jsou veliké.

 

Riziko spočívá v nás - že neuděláme nic, nebo to uděláme špatně

 

Není lehké se v této změti nabídek a informací vyznat. Jsou zde také skrytá nebezpečí, vyplývající z toho, že neuděláme nic (například inflace). Se znalostí základních principů je ale možné se naučit, jak pracovat se svými financemi inteligentně.

 

Změna je nutnost

 

Protože život je z podstaty definován neustálou proměnou a vývojem, hlavním důvodem proč investovat, by mělo být dokázat reagovat na změny, které se kolem nás neustále odehrávají a tyto změny efektivně sami řídit. V oblasti investování nás tedy čekají následující úkoly:

1) změnit své myšlení ve smyslu odložení spotřeby

2) dokázat dlouhodobě ochránit kupní sílu peněz, které si odkládáme stranou.

 

Co je v investování skutečně důležité?

 

Velkým problémem dnešního světa je obrovské množství informací, dat a reklamních sdělení, kterým jsme neustále vystaveni. Mezi důležité dovednosti tak patří schopnost tyto informace účinně selektovat, umět vyhledávat relevantní zdroje a soustředit se na podstatné věci.

V oblasti investic je několik málo principů, na nichž se shodují všichni významní investoři historie a současnosti, jako jsou Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch, John Neff, David Dreman, Philip Fisher, Charles Munger, Mark Mobius, Jonathan Guyton a řada dalších.

 

 

Mezi tyto základní principy investování patří:

  • 1
    UMĚNÍ ZVLÁDAT EMOCE

Všichni velcí investoři říkají, že největším rizikem je samotný investor. Důvodem je to, že pokud se necháme v investování pohltit emocemi, je to to nejhorší, co můžeme udělat.

Když teď akcie vyrostly a daří se jim, nepřikoupíme další? (touha, chamtivost).
Když akcie spadly, nezbavíme se jich? (strach).
Zdaleka není nejlepší ihned reagovat na každou zprávu na trzích, přílišná aktivita investicím spíše škodí.

Musíme se naučit zvládat své investiční chování. Inteligentní investor se chová jinak než dav a právě na tom vydělává. Aby zvládl své emoce, investuje podle rozumu. Rozum inteligentního investora reprezentuje investiční plán a konkrétní pravidla, jak se zachovat v emočně vypjatých dobách.

  • 2
    SPRÁVNÁ ALOKACE (ROZLOŽENÍ) AKTIV

Správný poměr hlavních tříd aktiv v portfoliu, jako jsou zejména akcie a dluhopisy, je zhruba z 90% zodpovědný za výsledek investice. Za předpokladu, že dodržujete svůj investiční plán a dokážete zvládat své emoce.

Vybrat správné rozložení kategorií investic je jedním z nejdůležitějších rohodnutí inteligentního investora.

Ale není rozumné mít po celou dobu investování stále stejnou alokaci portfolia. V čase je potřeba jej postupně zkonzervativňovat, abychom zmírnili případná rizika ztráty. To znamená mít své portfolio pod kontrolou.

  • 3
    INTELIGENTNÍ DIVERZIFIKACE

Staré známé - nemít všechna vajíčka v jednom košíku. Jde o rozložení naší investice do více nástrojů, tříd aktiv, správců, regionů, sektorů, velikosti podniků, měn apod.

O "správné" diverzifikaci se vede řada debat.

Příliš úzká diverzifikace (obecně) zvyšuje riziko, ovšem i potenciální výnos (samozřejmě za určitých předpokladů - tj. podle konkrétního portfolia).

Zastánci úzké diverzifikace naopak hovoří o snížení rizika. Příliš široká diverzifikace podle nich naopak potenciální výnos snižuje, neboť se může blížit výkonnosti tržních indexů.

Rozhodnutí o rozsahu diverzifikace je pak závislé na profilu konkrétního investora a řadě dalších parametrů (investiční horizont, cíle, vztah k riziku, výši zamýšlené investice apod.).

V každém případě je rozumné diverzifikovat, abychom nevsadili vše na jednu kartu.

Úspěchem v investování není překonat trh, ale dosáhnout svého cíle.

Nejdůležitější veličinou v investování je čas. Čím dříve začnete, tím vyší mohou být Vaše cíle.

Co je třeba ještě říci...

Na trhu působí obrovské množství brokerů a jejich zprostředkovatelů, kteří nabízí velké zisky s malým úsilím.

Sami si odpovězte na jednoduchou otázku: "Co důležitého jste ve vlastním životě získali s malým úsilím bez toho, aniž byste pro to museli něco doopravdy udělat?".

Myslím, že ty opravdu důležité věci získáváme tím, že se neustále učíme novým věcem, máme kritické myšlení a jsou také často spojeny s nějakou osobní ztrátou. Nemusí jít přímo o ztrátu finanční, ale jistě půjde o ztrátu časovou, ztrátu iluzí, ztrátu sil a možná i některých "přátel". Je to přirozený evoluční proces. V oblasti investování totiž platí stejně jako v životě, že nic není zadarmo. Finanční vzdělání je jednou z klíčových dovedností v investičním světě a úspěch je založen na dodržování stanovených pravidel a nepodléhání emocím, zejména strachu a chamtivosti.

Inteligentní investor zvládá své emoce, trvá na svých základních hodnotách, řídí se svým plánem a nepodléhá falešnému mámení.