Správa a inkaso pohledávek

FACTORING

Factoringová společnost poskytuje nejen financování, ale přebírá i zodpovědnost za inkaso a řídí celé saldo pohledávek, včetně dohledu nad kvalitou dodavatelsko-odběratelských smluv a dokumentace k pohledávkám.

To pak zlepšuje Vaši pozici nejen v případě sporu, ale i při inkasu pohledávek.

 Pohledávky jsou inkasovány výhradně v souladu s platnou legislativou ČR, a to výkonně a profesionálně při respektování osobní nedotknutelnosti dlužníka a přísné ochraně dat.