Leasing

...pořízení movité nebo nemovité věci formou nájmu s předkupním právem k najaté věci...

Co lze financovat formou leasingu:

Formou leasingu lze pořídit širokou škálu movitých i nemovitých věcí. Jako příklad uvádím:

 • Dopravní technika
  osobní, užitková, nákladní auta, svozová a speciální technika, zemědělská technika, stavební a manipulační dopravní technika apod.
 • Stroje a zařízení
 • Technologická zařízení
 • Nemovitosti
  stavby, budovy, haly, pozemky apod.

Výhody leasingu:

 • Potřebujete pořídit movitou nebo nemovitou věc a přitom nechcete vázat vlastní finanční prostředky
  Využitím leasingu máte k dispozici ihned požadovanou věc, která Vám slouží pro podnikání a přináší zisky. Své vlastní zdroje pak můžete využít pro jiné účely (rozvoj firmy, jiné investice apod.), což Vám dává konkurenční výhodu.
 • Ušetříte peníze
  Leasingové splátky lze zahrnout do daňově účinných výdajů za výrazně kratší dobu než při přímém nákupu.
 • Když potřebujete další peníze
  Využitím tzv. zpětného leasingu máte možnost získat rychle peníze, ke kterým byste se jinak těžko dostávali. Za dohodnutou cenu prodáte věc, kterou máte v majetku (auto, stroj apod.) leasingové společnosti a následně si ji zpětně pronajmete.
 • Nedochází ke ztrátám ze zastarávání majetku. Leasingová společnost má možnost předmět leasingu odepisovat zrychleně, což Vám umožňuje opakovaně pořizovat nový předmět leasingu s lepšími technologickými vlastnostmi.
 • Předmět leasingu Vám také vydělává na své náklady (splátky lze upravit tak, aby byly ve výši, která odpovídá výnosům, které tento předmět produkuje).
 • Leasing představuje také určitou formu ochrany proti inflačnímu vývoji. Předmět leasingu nakupujete za běžnou aktuální a cenu a splácíte jej z budoucích výnosů.
 • U operativního leasingu paltíte za použití předmětu leasingu a za služby. Není tedy nutné splatit 100% pořizovací ceny předmětu leasingu.
 • Rychlost vyřízení
  Vyřízení leasingové smlouvy je obvykle rychlejší než u úvěru. Leasingové společnosti mají standardní financování nastaveno podle základních kritérií (např. podle typu předmětu leasingu, výše pořizovací ceny, výše zálohy předem, délky splácení) a lze tak získat leasing rychle při dodání minimálních podkladů narozdíl od úvěru (často do několika hodin od podání žádosti).
 • Možnost sezónních splátek
  Splátky lze nastavit tak, aby odpovídaly využití předmětu leasingu během roku.
 • Optimalizujete své cash-flow
  Možnost nastavit nepravidelné splácení kopírující Vaše cash-flow.
 • Máte nárok na vrácení DPH
  Pokud jste plátce DPH a předmět leasingu je pořízen pro účely podnikání, máte nárok na vrácení DPH ze splátky hrazené předem (tzv. akontace) a potom postupně z každé leasingové splátky.
 • Jako plátce DPH platíte nižší pojistné
  Pokud jste plátcem DPH, pojistná částka předmětu leasingu je stanovena bez DPH, platíte tudíž nižší pojistné. Zároveň také pojistné plnění bude vyplaceno bez DPH.
 • Můžete ušetřit při využití doplňkových služeb
 • Výhodnější pojištění předmětu leasingu. Leasingové společnosti mají s pojišťovny mi uzavřeny hromadné pojistné smlouvy, které jim umožňují využívat zajímavé podmínky (neplatí to však vždy).
 • Leasingové splečnosti mají často dohody s prodejci a lze tak pořídit předmět leasingu za výhodnější pořizovací cenu.
 • Specifické služby v rámci operativního leasingu v ceně splátek (např. komplexní správa vozového parku, pravidelná údržba, servisní prohlídky, asistenční služby v případě havárie, náhradní vozidlo, vyřízení pojistných událostí, výměna pneu, mytí vozu, administrativa spojená s předmětem - např. dálniční známky, silniční daň, poplatek za rádio apod.)

Nevýhody leasingu:

 • Vyšší cena pořizovaného majetku
  Součástí leasingových splátek jsou odpisy předmětu leasingu a finanční služby, které si leasingová společnost nechá zaplatit.
 • Omezená vlastnická práva
  Předmět nájmu je v majetku leasingové společnosti. V případě finančního leasingu následuje po ukončení nájmu odkup nájemcem za dohodnutou kupní cenu, která není vyšší než cena zůstatková (po odpisech; odkup tedy např. za 1.000 Kč). V případě operativního leasingu není povinnost nájemce předmět leasingu odkoupit.
 • Nemožnost odpočtu DPH ihned z celé ceny předmětu leasingu
  Narozdíl od úvěru nelze nárokovat DPH z celé pořizovací ceny předmětu financování ihned, ale postupně v rámci časového rozlišení plateb.
 • Předčasné ukončení leasingu je spojeno s penále
  Doporučuji v takovém případě najít nového nájemce a dohodnout se s ním na cenovém vyrovnání a pokračování v leasingové smlouvě. Běžně se to řeší tzv. "změnou subjektu leasingové smlouvy" nebo "cesí". Nový nájemce pak pokračuje ve splátkách podle původních podmínek leasingové smlouvy.
 • Pozor na smluvní podmínky
  V případě porušení podmínek leasingové smlouvy ze strany nájemce hrozí pokuty a penále (např. za zaslání upomínky), v nejhorším případě i odebrání předmětu leasingu. Při porovnání leasingu berte v úvahu výši akontace, úrokové sazbě a způsobu jejího stanovení, všem poplatkům, odkupní ceně, podmínkám předčasného ukončení apod.