Nařízení EU o ochraně osobních údajů a jaké povinnosti z toho pro Vás plynou

GDPR (General Data Protection Regulation) - nařízení EU účinné již od 25.5.2018!

Týká se to vaší firmy?

 • Dodáváte zboží nebo služby fyzickým osobám?
 • Máte zaměstnance?
 • Vedete si záznamy o potenciálních klientech?
 • Pracujete s fyzickými podnikateli (FOP)?
 • Posíláte svým zákazníkům newslettery nebo obchodní nabídky?
 • Máte pro zákazníky věrnostní program?
 • Máte záznamy o zástupcích svých dodavatelů?
 • Vedete si evidenci o uchazečích o zaměstnání?
 • Mapujete chování návštěvníků na svém webu a ukládáte si jejich IP adresy nebo jiné údaje?
 • Máte v provozovně kamery?

Domluvte si nezávaznou konzultaci s právníkem

Velíšek & Podpěra, advokátní kancelář

Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli ANO, tak se vás GDPR určitě týká.

Co je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Jedná se o nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat na světě. Představuje rovnováhu mezi legitimními zájmy správců a zpracovatelů dat a právem osob na soukromí.

Více informací naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů- GDPR.

Celé znění nařízení můžete stáhnout ZDE.

 


Jaké jsou povinnosti?

Toto nařízení se týká téměř všech firem.

Každý subjekt, který pracuje s osobními údaji, bude muset doržovat celou řadu nových pravidel a bude je muset prokazatelně doložit po celou dobu jejich zpracování.

Dochází k rozšíření definice osobních údajů, jakými jsou jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav a celá řada dalších informací.

Vztahuje se to i na technícké parametry jako je e-mail, IP adresa, telefonní číslo nebo cookies v zařízení uživatele. Přísnějšímu režimu bude také podléhat zpracování biometrických a genetických údajů. 

Pro firmy to bude představovat velkou administrativní, časovou i finanční zátěž. Mezi povinnostmi je například:

 • povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů v termínu
 • implementace záměrné a nezbytné ochrany dat
 • vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, v angličtině DPIA (Data Protection Impact Assessment)
 • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer)
 • zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů
 • konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů

 

Problematika a povinnosti z ní vyplývající jsou natolik rozsáhlé, že doporučujeme konzultaci s právníkem.


Od kdy platí?

Nařízení bylo schváleno Evropským parlamentem 14. 4. 2016 po 4 letém vyjednávání. Nahrazuje směrnici 95/46 EC s účinností od 25. 5. 2018 a v ČR zákon č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.


Jaké hrozí sankce?

Pokuty jsou velmi vysoké.

Mohou být ve výši 20 mil. EUR nebo 4% z celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok či ve výši 10 mil. EUR nebo 2% z celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok. 


Co mám udělat?

Mějte na paměti, že k datu 25.5.2017 musíte být připraveni.

Nejprve je potřeba analyzovat současný stav firmy s ohledem na to, s jakým typem osobních údajů pracujete a zejména jaký je právní titul a účel k tomuto zpracování.

Následně definujete rizikové oblasti, které je potřeba uvést v soulad s pravidly GDPR.

Doporučujeme konzultovat vaši situaci s renomovaným právníkem a již nyní začít pracovat na implementaci potřebných opatření, abyste vše v termínu stihli.